Veelgestelde vragen over de proef afvalinzameling

Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over de proeven afvalinzameling.

Hoe lang duurt de proef in de gemeente?

De eerste proef, in Arnemuiden Noord, start op 1 oktober 2016. De tweede proef, in de Stromenwijk/ ‘t Zand, start op 1 november 2016. De derde proef, in de binnenstad en hoogbouw, start op 1 maart 2017.
De proeven duren een jaar. De evaluatie voor de proeven in de Stromenwijk/ ’t Zand en de binnenstad is na een half jaar. De proef in Arnemuiden wordt na 11 maanden geëvalueerd. Na de evaluatie neemt de gemeenteraad eind 2017 een besluit over de nieuwe inzamelmethode voor Middelburg.

Waarom worden er tijdens de proef drie verschillende manieren van afvalinzameling getest?

De gemeente Middelburg wil door middel van het uitvoeren van verschillende proeven achterhalen wat de beste inzamelmethode voor de stad is. Na een half jaar kijken we naar de resultaten van de proeven. Aan de hand van de resultaten stellen we vast wat de beste inzamelmethode is voor Middelburg.

Hoe gaat de gemeente meten wat het resultaat is van de proef?

We willen per proef weten wat het effect van de andere manier van afvalinzameling is op het scheidingsgedrag, uw ervaringen met de nieuwe inzamelmethode en de kosten. Om het scheidingsgedrag te meten zullen we voor de start en tijdens de proef zoveel mogelijk meten. Het gaat dan om ingezamelde hoeveelheden, aantal keren dat de containers worden aangeboden of gebruik wordt gemaakt van de ondergrondse containers. Tijdens de proef ontvangt u een vragenlijst waarin we u vragen naar uw ervaringen met de gewijzigde inzamelmethode. Uw ervaringen zijn belangrijk voor ons om een keuze te kunnen maken. U kunt dan ook via verschillende kanalen; zoals de website (www.middelburg.nl/afvalapart), Facebookpagina van de gemeente en per email (afvalapart@middelburg.nl), reageren.

‘Afval apart, levert wat op’; wat levert het mij op?

Door goed ons afval te scheiden, houden we minder restafval over. De gescheiden afvalstromen, zoals plastic, papier, drankkartons, glas, textiel en gft-afval, kunnen hergebruikt worden. Er wordt dus minder (rest-) afval verbrandt. Minder verbranding en meer hergebruik dragen bij aan een beter milieu en een betere leefomgeving voor ons allemaal.

Zijn de proeven met de afvalinzameling van invloed op mijn afvalstoffenheffing?

Vooralsnog betreft het een proef in Middelburg waarbij in delen van de gemeente het plastic verpakkingsafval anders wordt ingezameld. Het zijn naast de opbrengsten voor het plastic ook de kosten voor het restafval en alle overige afvalkosten (inzamelkosten van alle afvalstromen, kosten voor containers, de milieustraat),  die de afvalstoffenheffing bepalen. Pas wanneer heel Middelburg minder restafval aanbiedt en meer plastic afval en andere herbruikbare afvalstromen heeft zal de gemeente nadenken over aanpassing van de afvalstoffenheffing. Op basis van de proef verandert de afvalstoffenheffing niet.

Waar kan ik terecht met vragen, opmerkingen of ideeën?

Plaats uw bericht op de Facebookpagina van de gemeente Middelburg of neem voor vragen, ideeën of opmerkingen over de proef contact op met de gemeente Middelburg per email afvalapart@middelburg.nl of via tel. 14 0118.

Waar kan ik de afval- inzameldagen in mijn wijk vinden?

Voor de algemene afvalkalender 2018 van de gemeente kijkt u hier (pdf). De inzameldagen tijdens de proefperiode vindt u hier (pdf) voor Arnemuiden. En hier voor de Stromenwijk/'t Zand/Rittemburg (pdf).

Ondergrondse container Westerscheldeplein vrij toegankelijk

De ondergrondse container voor plastic verpakkingen & drankkartons (PD-afval) aan het Westerscheldeplein zal voor iedereen toegankelijk blijven. Voor het gebruik van deze container is geen sleutelhanger nodig.

Uw sleutelhanger voor het openen van de ondergrondse containers verloren of gevonden?

Neemt u dan contact op met de gemeente 14 01 18.

Heeft u een sleutelhanger voor het openen van de ondergrondse containers gevonden?

Stuur de gevonden sleutelhanger op naar:

Gemeente Middelburg
Antwoordnummer 73
4330 WB Gemeente Middelburg

Is het mogelijk om twee of meer sleutelhangers aan te vragen per huishouden?

Het is helaas niet mogelijk om meer dan één sleutelhanger in gebruik te hebben per huishouden. Wanneer u een tweede sleutelhanger aanvraagt, wordt uw oude sleutelhanger gedeactiveerd. Dat betekent dat u die sleutelhanger niet meer kunt gebruiken.
Het aanmaken van de sleutelhangers is kostbaar. Wij willen u daarom vragen om zuinig op uw sleutelhanger te zijn.

Ben ik een tik kwijt wanneer de ondergrondse container niet opengaat door storing?

Bij ondergrondse containers is soms storing en dan gaat de klep niet open. Wanneer er dan ten onrechte een tik van uw sleutelhanger geschreven, kunt u deze terugkrijgen door de sleutelhanger nogmaals voor de lezer te houden. Als dit niet lukt, kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. 14 0118.

Ik scheid mijn afval al goed; waarom moet ik dan toch mee doen aan de proef?

In Middelburg houden veel inwoners hun afval goed gescheiden. Het kan echter nog beter. In de grijze container komen nog veel herbruikbare afvalstromen terecht. We hebben het dan bijvoorbeeld over GFT, papier, plastic, drankkartons, glas en textiel.

De gemeente heeft als doel dat in 2020 gemiddeld per inwoner nog maar 100 kilogram restafval via de grijze container of de verzamelcontainers bij flats en appartementen wordt aangeboden. In 2015 kwam er gemiddeld nog 246 kilogram restafval per inwoner vrij. Een hele opgave dus, maar niet onmogelijk, zo blijkt uit ervaringen in andere gemeenten.

Om dit doel te bereiken willen we het aanbieden van met name plastic gemakkelijker maken. Ongeveer 60 % van de inhoud van de grijze container is namelijk plastic. Als u alle plastic verpakkingen scheidt houdt u nauwelijks nog afval over. Voordat we het voorzieningenniveau in de gehele gemeente aanpassen starten we in het najaar drie proeven met verschillende manieren van gescheiden afvalinzameling.

Belandt het gescheiden afval niet allemaal op één grote hoop en scheiden we dus voor niks?

Veel mensen denken nog steeds dat al het afval op één hoop gaat en vervolgens wordt verbrand. Dat is niet het geval, want:

  • Het groente- en fruitafval (GF-deel van GFT) wordt vergist en dat levert biogas op. Wat overblijft wordt verwerkt tot compost. In de toekomst kunnen etensresten waarschijnlijk ingezet worden voor de productie van bioplastics, bio-aromaten en diervoedsel;
  • Plastic verpakkingen worden opnieuw gebruikt in de productie van plastic producten, zoals jerrycans, truien, tuinstoelen en leidingen en buizen;
  • Drankenkartons worden in een speciale pulper verwerkt tot hoogwaardig karton en plastic.

Wanneer al deze stromen niet gescheiden worden ingezameld, dan worden zij als restafval verbrand. Er blijft dan niets meer van over.

Waarom is het belangrijk plastic verpakkingen goed te scheiden?

De laatste tijd zijn er in de media diverse berichten verspreid over de zin en onzin van het scheiden van plastic verpakkingsafval. Het scheiden van plastic verpakkingen is een relatief nieuw systeem en het is nog volop in ontwikkeling (tot aan 2007 werden alleen plastic statiegeldflessen gescheiden ingezameld).

Het Plastic Heroes systeem breidt zich uit doordat steeds meer gemeenten plastic verpakkingen gescheiden inzamelen, of na-scheiden waarbij het plastic verpakkingsafval uit het restafval wordt gehaald. Nederland haalde in 2014 een officieel gerapporteerd recyclingpercentage van 50% en doet het daarmee goed ten opzichte van ons omringende Europese landen.

Om tot een werkelijk circulaire economie voor verpakkingen te komen, waarin al het plastic verpakkingsafval weer als nieuwe grondstof dient, is een combinatie van slimme inzamelsystemen nodig. Daarbij moet de kwaliteit van de ingezamelde kunststof omhoog, zodat het makkelijker kan worden hergebruikt. Het thuis scheiden van plastic verpakkingen (aan de bron scheiden) is daarbij belangrijk zodat het plastic niet te veel vervuild raakt. Ook moet de afzetmarkt voor gerecycled plastic een impuls krijgen. Verder is het belangrijk dat bij het ontwerp en de ontwikkeling van verpakkingen al rekening wordt gehouden met de mogelijkheden voor recycling. De verpakkingsindustrie is hiermee bezig, maar het kost tijd.

Kortom, thuis plastic verpakkingen van het overige afval scheiden komt de kwaliteit ten goede. Op deze manier is het geen afval, maar levert het wat op als nieuwe grondstof.

Meer lezen over het recyclen van plastic verpakkingen? Kijk op de website van Plastic Heroes.

Ik wil graag goed mijn afval scheiden, maar weet niet precies wat waar bij hoort, is er iets wat mij kan helpen?

Wanneer u wilt weten wat waar bij hoort, kunt u terecht op www.recyclemanager.nl of bekijk deze kaart (pdf, 240 kB)

Ik heb een container voor plastic verpakkingen en lege drankkartons; wat zijn drankkartons nou precies?

Drankenkartons zijn een veel gebruikte en duurzame verpakkingsoplossing voor diverse voedingsmiddelen als zuivelproducten, vruchtensappen, waters, soepen en sauzen. Door een slimme combinatie van materialen beschermen zij versheid, smaak en voedingswaarde van zowel verse als lang houdbare voedingsmiddelen en dranken. Verwar drankkartons/drankenkartons niet met karton. Karton mag niet in de pd-container maar gooit uw weg bij het oud-papier. 

Moet ik mijn glas, textiel, grof afval, klein chemisch afval en elektronisch afval ook anders gaan wegbrengen?

Nee, dat verandert niet. Glas brengt u naar de glasbak zoals u gewend bent. Net zoals textiel naar de textielcontainer. Grof afval, klein chemisch afval en elektronisch afval kunt u inleveren bij de milieustraat. Kijk hier voor adressen.

In andere gemeenten wordt ook apart blik ingezameld. Waarom doen wij dat niet in Middelburg?

In de gemeente Middelburg is er niet gekozen voor het apart inzamelen van blik. Dit omdat metaal er bij de verbrandingsoven met magneten uit kan worden gehaald. Het apart inzamelen en uitsorteren is duurder en omslachtiger.

Uitzonderingsregel medisch huishoudelijk afval

Met medisch veroorzaakt huishoudelijk afval bedoelen wij bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal. Medicijnen en naalden horen hier niet bij, deze levert u in bij uw apotheek. Wilt u in aanmerking komen voor de uitzonderingsregel medisch veroorzaakt huishoudelijk afval dan kunt u bij de gemeente een aanvraagformulier opvragen. Neemt u hiervoor contact op met het algemene telefoonnummer 14 01 18. Via de mail aanvragen kan ook, mailt u dan naar j.eggebeen@middelburg.nl. Wanneer u dit aanvraagformulier heeft ingevuld wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Per aanvraag  zal naar een oplossing gezocht worden.

Kunt u niet  naar de ondergrondse container om uw restafval weg te brengen? Dan komt u mogelijk in aanmerking  voor een maatwerk oplossing.

Bent u moeilijk ter been en kunt u geen beroep doen op anderen voor het wegbrengen van uw huishoudelijk afval naar de ondergrondse container? Dan kunt u in aanmerking komen voor een uitzonderingsregel. U dient hiervoor een aanvraagformulier op te vragen. Neemt u hiervoor contact op met het algemene telefoonnummer 14 01 18. Via de mail aanvragen kan ook, mailt u dan naar j.eggebeen@middelburg.nl.

Wanneer u dit aanvraagformulier heeft ingevuld wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Per aanvraag zal naar een passende oplossing worden gezocht.

In het nieuws hoorde ik dat ik mijn  plastic verpakkingen en lege drankkartons (PD-afval) niet in een grijze vuilniszak mag aanbieden. Het PD-afval zou dan bij het restafval in de verbrandingsoven terechtkomen. Klopt dat wel?

Nee, dat klopt niet.  U mag uw PD-afval gewoon in een grijze vuilniszak aanbieden. Maar u kunt natuurlijk ook gebruikmaken van doorzichtige zakken (te koop in de supermarkt).  Wanneer u doorzichtige zakken gebruikt, ziet het sorteerbedrijf beter wat er in uw afvalzak zit.

Voordat de zakken met plastic verpakkingen de sorteerinstallatie ingaan, vindt er een ‘visuele check’ plaats. Dat betekent dat de complete vracht wordt bekeken. De zakken waar restafval in zit, worden eruit gehaald. Deze zakken zijn zwaarder en hebben een andere vorm dan zakken waar plastic in zit. Het is dus niet zo dat alle grijze vuilniszakken in de plastic containers worden verbrand.

Als u een container voor PD-afval aan huis heeft, mag het PD-afval ook gewoon los in de container. U hoeft dan geen zak te gebruiken.