Proef 3 Binnenstad en hoogbouw

De hoeveelheid afval die in de grijze container terechtkomt, moet de komende jaren verminderen. Om dit voor elkaar te krijgen is verandering van de afvalinzameling noodzakelijk. Om te bepalen wat de beste inzamelwijze is, zijn we gestart met drie proeven. Een van de proeven werd gehouden in de Middelburgse binnenstad en bij hoogbouw. Deze proef is op 1 oktober 2017 geëindigd. Woont u in de binnenstad of in de hoogbouw? Dan blijft u uw afval voorlopig inzamelen zoals u dat tijdens de proefperiode deed.

De proef in de binnenstad en hoogbouw is gestart op 1 maart 2017 en duurde 6 maanden.

Afvalinzameling in de binnenstad en de hoogbouw

De proef in de binnenstad en hoogbouw ging over het gescheiden inzamelen van groente- en fruitafval (GF), plastic verpakkingen en drankkartons en restafval. Voor het GF-afval kunt u, wanneer u plek heeft op eigen terrein (bijv. Een berging of, wanneer u beneden woont, een tuin), een container aanvragen. Uw plastic afval, lege drankkartons en restafval brengt u naar een ondergrondse container bij u in de buurt.

Proef inzameling tuinafval met tuinkorven

In verband met de proef afvalinzameling tuinafval met tuinkorven staan er 5 tuinkorven in het proefgebied Binnenstad Noord-West, te weten:

  • Achter het Hofplein / Koningstraat

  • Noordbolwerk

  • Penninghoeksingel

  • Sint Jorisstraat

  • Wagenaarstraat

Onder de bewoners zijn contactpersonen aangesteld, die onder andere aan de gemeente melden wanneer de tuinkorven vol zijn.

Nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief (pdf, 95 kB) leest u meer over de zuilen met verzamelcontainer voor gf-afval.

In deze nieuwsbrief (pdf, 5 MB) leest u meer over de proef in de binnenstad. De afvalkalender met de inzameldagen voor het gft-afval in de binnenstad vindt u op pagina 4.

Kaartjes

Na de proef

De proef  is gestart op 1 maart 2017 en liep tot en met september 2017. In deze 6 maanden verzamelde de gemeente informatie om de proeven goed te kunnen beoordelen. Na de proefperiode is geëindigd blijft u uw afval scheiden zoals u dat tijdens de proef heeft gedaan. Dat blijft zo totdat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de nieuwe afvalinzameling.

Heeft u vragen of afvalinzameling in de binnenstad en de hoogbouw?

Op de webpagina www.middelburg.nl/afvalapart  vindt u veelgestelde vragen.

Volg ons via Facebook

Volgt u de Facebookpagina van de gemeente Middelburg al? Wij raden u aan dit te doen om goed op de hoogte te blijven. Op de Facebookpagina kunt u vragen stellen over afvalinzameling in onze gemeente. Daarnaast leest u hier over wijzigingen op het gebied van afvalinzameling in uw woonplaats.

Stel uw vraag via e-mail

Vragen kunt u stellen via afvalapart@middelburg.nl