Proef 2 Stromenwijk en 't Zand

De hoeveelheid afval die in de grijze container terechtkomt, moet de komende jaren verminderen. Om dit voor elkaar te krijgen is verandering van de afvalinzameling noodzakelijk. Om te bepalen wat de beste inzamelwijze is, zijn we gestart met drie proeven. Een van de proeven werd gehouden in de Stromenwijk en 't Zand. Deze proef is op 1 april geëindigd. Woont u in de Stromenwijk of in ‘t Zand? Dan blijft u uw afval voorlopig inzamelen zoals u dat tijdens de proefperiode deed.

De proef is 1 november 2016 gestart en liep tot en met april 2017. In deze periode heeft de gemeente informatie ingezameld om te proef goed te kunnen beoordelen. U blijft nu deze manier van afvalinzameling hanteren tot de gemeenteraad een besluit neemt over de nieuwe afvalinzameling eind 2017.

Ondergrondse container Westerscheldeplein vrij toegankelijk

De ondergrondse container voor plastic verpakkingen & drankkartons (PD-afval) aan het Westerscheldeplein zal voor iedereen toegankelijk blijven. Voor het gebruik van deze container is geen sleutelhanger nodig.

Laagbouw

Heeft u nu eigen containers? Dan geldt voor u het volgende:

De huidige container voor restafval is verdwenen. Deze container gebruiken we voor het inzamelen van plastic verpakkingen en lege drankkartons.

U heeft twee containers;

  1. een container voor uw groente-, fruit- en tuinafval
  2. een container voor plastic verpakkingen en lege drankkartons.

Deze containers worden 1x per 2 weken voor u geleegd.

Bekijk de afvalkalender Stromenwijk/ 't Zand/Rittenburg 2018 (pdf, 915 kB)

Het restafval, dat na goed afval scheiden nog overblijft, kunt u wegbrengen naar een ondergrondse container bij u in de buurt (pdf, 3,3 MB)

Woont u in laagbouw, maar heeft u geen eigen afvalcontainers? Dan geldt voor u dezelfde wijziging als voor de hoogbouw. Wat er voor u verandert, leest u hieronder.

Hoogbouw

Woont u in de hoogbouw?

  • Uw plastic verpakkingen en lege drankkartons (PD) zamelt u gescheiden in en brengt u weg naar een ondergrondse PD-container bij u in de buurt.
  • Voor uw groente- en fruitafval kunt u een gft-container aanvragen. Dit kan alleen als u de container kunt plaatsen op uw eigen terrein. Bijvoorbeeld in uw berging of, als u beneden woont, in uw tuin.
  • Het restafval wat, na goed afval scheiden nog overblijft, brengt u weg naar een ondergrondse container bij u in de buurt (pdf, 3,3 MB)

Kaartjes

Bekijk de overzichtskaart van de Stromenwijk en 't Zand. De proef vond plaats in het gearceerde deel. U kunt inzoomen zodat straatnamen ook leesbaar worden.

Meer informatie

  • Bekijk de afvalkalender Stromenwijk en 't Zand 2017 (pdf, 915 kB)
  • In maart ontving u een eerste enquête over de proef in uw wijk. Bent u benieuwd naar de resultaten? Bekijk dan deze nieuwsbrief (pdf, 445 kB).
  • Bewoners die in hoogbouw wonen, kunnen gebruikmaken van zuilen met verzamelcontainer voor gf-afval. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt, ontving u een informatiebrief van ons. Het gaat om deze informatiebrief (pdf, 95 kB)..

Heeft u een vraag of een opmerking?

Vragen stelt u via afvalapart@middelburg.nl. U kunt ook bellen naar 14 01 18.