Proef 1 Arnemuiden Noord

De hoeveelheid afval die in de grijze container terechtkomt, moet de komende jaren verminderen. Om dit voor elkaar te krijgen is verandering van de afvalinzameling noodzakelijk. Om te bepalen wat de beste inzamelwijze is, zijn we gestart met drie proeven. Een van de proeven werd gehouden in Arnemuiden Noord. Deze proef is op 1 september geëindigd. Woont u in Arnemuiden Noord? Dan blijft u uw afval voorlopig inzamelen zoals u dat tijdens de proefperiode deed.

Afvalinzameling in Arnemuiden Noord

U heeft sinds de start van de proef een extra container voor plastic verpakkingen en lege drank- en zuivelpakken. In totaal heeft u nu drie containers;

  1. Een container voor uw groente, fruit en tuinafval. Deze container legen wij, zoals gebruikelijk, elke 2 weken.
  2. Een container voor plastic verpakkingen en lege drank- en zuivelpakkenkartons. Deze container legen wij elke 4 weken.
  3. Een container voor restafval. Na het goed scheiden van uw afval houdt u maar weinig restafval over. Het elke 4 weken legen van de container voor restafval is dan ook voldoende.

Na de proef

De proefperiode in Arnemuiden Noord is inmiddels geëindigd. Toch blijft u de 3 containers voorlopig gebruiken. Dat blijft zo totdat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de nieuwe afvalinzameling.

Wat is Arnemuiden Noord?

Bekijk de overzichtskaart van Arnemuiden (pdf, 535 kB). Het gearceerde deel is de proefwijk Arnemuiden Noord. U kunt inzoomen zodat straatnamen ook leesbaar worden.

Heeft u vragen over afvalinzameling in Arnemuiden Noord?

Op de webpagina www.middelburg.nl/afvalapart  vindt u een overzicht met veelgestelde vragen.

Facebook pagina

Volgt u de Facebookpagina van de gemeente Middelburg al? Wij raden u aan dit te doen om goed op de hoogte te blijven. Op de Facebookpagina kunt u vragen stellen over afvalinzameling in onze gemeente. Daarnaast leest u hier over wijzigingen op het gebied van afvalinzameling in uw woonplaats.

Stel uw vraag via e-mail

Vragen kunt u stellen via afvalapart@middelburg.nl