Proef afvalinzameling

De hoeveelheid afval die in de grijze container terechtkomt, moet de komende jaren verminderen. Om dit voor elkaar te krijgen is verandering van de afvalinzameling noodzakelijk. Om te bepalen wat de beste inzamelwijze is, zijn we gestart met drie proeven.

Uw afval is geen afval, maar een nieuwe grondstof. Goed uw afval scheiden levert meer grondstoffen op. Dit is beter voor het milieu. Doet u met ons mee?

In Middelburg houden veel inwoners hun afval goed gescheiden, het kan echter nog beter.

De hoeveelheid restafval die in de grijze container terechtkomt, moet de komende jaren verminderen. Want hoe minder restafval verdwijnt in de verbrandingsoven, hoe minder waardevolle grondstoffen verloren gaan.

De gemeente heeft als doel dat in 2020 gemiddeld per inwoner nog maar 100 kilogram afval via de grijze container of de verzamelcontainers bij flats en appartementen wordt aangeboden. Nu komt gemiddeld per inwoner nog 246 kilogram restafval per jaar vrij. Een hele opgave dus, maar niet onmogelijk, zo blijkt uit ervaringen in andere gemeenten.

Om dit te realiseren is verandering van de afvalinzameling noodzakelijk. Om te bepalen wat de beste inzamelwijze is, zijn we gestart met drie proeven.

In 6 maanden verzamelt de gemeente alle informatie om de proeven goed te kunnen evalueren. Na de proefperiode blijft u deze manier van afval inzamelen hanteren. U ontvangt bericht van de gemeente wanneer er iets gaat veranderen.

Meer informatie

Alle huishoudens in de deelnemende wijken zijn inmiddels geïnformeerd. Tijdens de proef kunt u vragen stellen per email of via de Facebookpagina van de gemeente. Lees ook de pagina met algemene vragen over proef.