Proef afvalinzameling

De hoeveelheid afval die in de grijze container terechtkomt, moet de komende jaren verminderen. Om dit voor elkaar te krijgen is verandering van de afvalinzameling noodzakelijk. Om te bepalen wat de beste inzamelwijze is, heeft de gemeente drie proeven gehouden.

De gemeente heeft als doel dat in 2020 gemiddeld per inwoner nog maar 100 kilogram afval via de grijze container of de verzamelcontainers bij flats en appartementen wordt aangeboden. Nu komt gemiddeld per inwoner nog 246 kilogram restafval per jaar vrij.

Om dit te realiseren is verandering van de afvalinzameling noodzakelijk. Om te bepalen wat de beste inzamelwijze is, zijn er proeven gehouden in Arnemuiden Noord, de Stromenwijk en in de Binnenstad. Een van de uitkomsten is dat het terugbrengen van het aantal openingen van 30 naar 15 per maand leidt tot het beter scheiden van afval.

Vervolg

Voor de verdere uitrol van het afvalbeleid zijn 3 scenario’s benoemd:

  1. Afvalbeleid uitrollen zoals eerder besloten met verbeterpunten op basis van de evaluatie.

  2. Diftar invoeren (afvalstofheffing per huishouden wordt berekend gebaseerd op de hoeveelheid aangeboden afval) en ondersteunende maatregelen treffen. Inzameling in proefgebieden voortzetten.
  3. Derde rolcontainer maximaal invoeren (restafval een keer in de vier weken, PD een keer in de twee weken, GFT een keer in de twee weken), omgekeerd inzamelen tot minimum beperken en Diftar invoeren. In binnenstad een herverdeling van rest en PD containers uitvoeren en bij hoogbouw terughoudend maatregelen invoeren. Inzameling in proefgebieden voortzetten.

De scenario’s worden nu uitgewerkt en komen deze zomer voor besluitvorming in college en raad. Het in praktijk brengen van de gekozen uitwerking zal per 1 januari 2020 gereed moeten zijn.