Ophaaldagen huisvuil

Op de afvalkalender ziet u in welke weken het gft-afval in de groene container en het restafval in de grijze container wordt opgehaald.

Heeft u uw container niet volgens de regels aangeboden, te laat buiten gezet of vergeten aan te bieden op de ophaaldag, dan wordt de container niet nagereden.

Constateert u vuil in uw woonomgeving? U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier Melding openbare ruimte.

Wijziging ophalen huisvuil Hemelvaartsdag

Het huisvuil van donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) wordt twee dagen later, op zaterdag 1 juni opgehaald. Wij vragen u het huisvuil voor 7.30 uur aan te bieden.