Kleinere opening van de restafvalcontainer

De opening van de ondergrondse containers voor restafval is verkleind. Deze is nu voor 40 liter.

De redenen voor de aanpassing zijn:

Grofvuil past niet meer in de ondergrondse container

Grofvuil moet naar de milieustraat. In het verleden zagen we nog weleens grofvuil bij het restafval. Daar zijn de containers niet op berekend, waardoor ze snel in storing gaan. Bovendien moet dit afval voor hergebruik apart worden aangeboden. Grofvuil past nu niet meer in de ondergrondse container.

Een kleinere opening past beter bij een variabel tarief

Dit voordeel vraagt wat meer uitleg.

Na 2020 voeren we een variabel tarief in voor restafval. Dit betekent dat u voor restafval per leging van de rolcontainer of per inworp in de ondergrondse container betaalt. Het afval wordt niet gewogen. De tarieven zijn nog niet bepaald, maar wel staat vast dat we met een tarief per inhoudsmaat rekenen. We rekenen met de maximale inhoud van rolcontainers en van de opening van de ondergrondse container. Hoeveel er daadwerkelijk in de rolcontainer of afvalzak zit, telt niet mee.

Na invoering van het variabel tarief is het ongunstig om een halfvolle afvalzak aan te bieden. U betaalt namelijk een vast bedrag per inworp. De doelstelling voor 2020 is 2 kg restafval per persoon per week; een halvering ten opzichte van nu. Het opsparen van een grote afvalzak duurt dan twee keer zo lang. Het is hygiënischer om vaker een kleinere afvalzak weg te brengen. Zeker omdat de meeste mensen die de ondergrondse container gebruiken, het afval binnenshuis moeten opsparen. Daarom hebben we de maximale inworp beperkt. De kosten per inworp zijn dan lager. Dat scheelt uiteindelijk flink in de portemonnee voor mensen die restafval sneller willen wegbrengen. Dat kan uit hygiënisch oogpunt zijn, maar ook voor mensen die minder kunnen tillen is dat beter.

Tip

Heeft u nu een grote vuilnisemmer? Misschien kunt u deze vanaf nu voor plastic en metalen verpakkingen, drank- en zuivelpakken (PMD) gebruiken. Als u afval goed scheidt, neemt PMD meer plaats in dan restafval. U kunt ook proberen om de vuilnisemmer te verkleinen door er een omgekeerde doos of emmer in te zetten.