Het nieuwe inzamelen

De inzameling van afval verandert. Vanaf 2021 verandert ook de berekening van de afvalstoffenheffing.

Wat verandert er in 2020?

De veranderingen op een rijtje.

Rolcontainers met microchip

Vanaf 1 januari 2020 houdt de gemeente bij hoe vaak u restafval en groente-, fruit- en tuinafval (GFT) aanbiedt in rolcontainers. Dat gebeurt via een microchip op de rolcontainer. Rolcontainers zonder chip worden vanaf dan niet meer geleegd. De chip is nodig om te kunnen registreren hoe vaak uw rolcontainer aan de straat staat en geleegd wordt.

Metalen verpakkingen bij plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken

Metalen verpakkingen, zoals blik, mogen bij de plastic verpakkingen, drank- en zuivelpakken worden ingeleverd. U kunt plastic en metalen verpakkingen, drank- en zuivelpakken (PMD) gewoon samen in een doorzichtige zak doen. De afvalverwerker scheidt het blik van het plastic. Bekijk wat er wel en niet bij het PMD mag.

Alle huishoudens hebben een sleutelhanger met chip

Huishoudens in de gemeente Middelburg hebben een sleutelhanger met chip, waarmee ze ondergrondse afvalcontainers kunnen openen. U opent er in elk geval de ondergrondse containers voor plastic en metalen verpakkingen en drank- en zuivelpakken (PMD) en textiel mee. Inwoners die aangewezen zijn op de ondergrondse containers voor restafval en/of groente-, fruit- en tuinafval openen deze containers ook met de sleutelhanger. Huishoudens met rolcontainers voor restafval en/of groente-, fruit- en tuinafval kunnen deze containers niet openen. De ondergrondse papiercontainers kunnen alleen worden geopend door inwoners van de binnenstad en Dauwendaele.

  • plastic en metalen verpakkingen, drank- en zuivelpakken (PMD)
  • textiel
  • restafval - voor inwoners zonder rolcontainers, zoals in de binnenstad, in hoogbouw en in straten waar de vuilniswagen niet kan komen
  • groente- en fruitresten (GF) - alleen voor inwoners zonder rolcontainers voor GFT, zoals in de binnenstad en in hoogbouw
  • papier - alleen voor inwoners van de binnenstad en de wijk Dauwendaele

Voor de glasbak heeft u nog steeds geen sleutelhanger nodig.

Lees meer over de sleutelhanger.

Wat verandert er na 2020?

Na 2020 wordt de afvalstoffenheffing gesplitst in een vast tarief en een variabel tarief. Hoe minder vaak u dan restafval aanbiedt, hoe lager het variabele tarief is. U gaat namelijk betalen per keer dat u restafval aanbiedt. Mensen die vaak restafval aanbieden, zijn dan duurder uit dan mensen die dat minder vaak doen.

U betaalt na invoering alléén voor restafval per keer. U betaalt niet naar het gewicht van uw afval. Het aanbieden van andere afvalstromen wordt wel bijgehouden, maar niet doorberekend. Het wordt bijgehouden om de inzameling te verbeteren.

Over 2020 betaalt u zoals gewoonlijk nog een vast tarief voor de afvalstoffenheffing. Eind 2020 stelt de gemeenteraad de tarieven voor de afvalstoffenheffing over 2021 vast. Het is nu dus nog niet te zeggen hoeveel u in 2021 gaat betalen.

Inwoners ontvangen nog informatie over de veranderingen.