Afvalcontainers

Informatie over het legen van de containers en het omruilen of aanvragen van een extra grijze container.

Grijze containers met restafval worden in de oneven week geleegd. In de even weken de groene afvalcontainers voor groente-, fruit- en tuinafval (gft).

Zet containers en vuilniszakken niet voor 07.00 uur buiten. U helpt dan zwerfvuil te voorkomen. Als er een verzamelplaats is gemarkeerd, zet u de zakken of containers dan op deze plaats neer. Geen losse (vuilnis)zakken bij de containers.

Zie voor meer informatie ook de afvalkalender (pdf, 620 kB).

Omruilen (defecte) container/extra container

Het is mogelijk uw grijze container om te ruilen tegen een grotere. Een omruiling van een afvalcontainer kunt u telefonisch regelen via het algemene nummer, 14 01 18. Het omruilen van de container aan onze balie aan de Waldammeweg 11 is kosteloos. U maakt hiervoor een afspraak met de afdeling Stadsbeheer.

Ook kunt u er nog een grote grijze container en/of gft-container bij krijgen. Alleen voor de extra grijze container betaalt u wel een hoger jaarlijks bedrag. Voor bezorging aan huis rekenen wij € 28,00.

Bij verhuizing en defecte containers wordt de container, op verzoek, gratis aan huis geruild of verstrekt.

Alleen de grijze restafvalcontainers van 240 liter zijn nog beschikbaar. De grijze containers van 140 liter worden niet meer verstrekt.

Als uw container is verbrand, moet u deze wel betalen. U kunt deze kosten eventueel opgeven bij uw eigen verzekering.

Vermissing container doorgeven

Is uw restafvalcontainer, uw GFT container of PD container vermist? Dat kunt u met dit formulier direct melden.

Rittenburg

Bewoners van de nieuwe wijk Rittenburg komen in aanmerking voor een PD container (240 liter, bestemd voor plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken), een groene GFT container (140 liter) en een sleutelhanger restafval (15 openingen). Het afleveren van de containers gaat op afspraak via administratie Stadsbeheer.