Chippen van rolcontainers

De rolcontainers voor restafval en voor groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) worden gechipt. Dit is belangrijk, omdat rolcontainers zonder chip na 1 oktober 2019 niet meer geleegd worden. Inwoners ontvingen hierover in april een brief.

Waarom een chip?

De chip is nodig om te kunnen registreren hoe vaak uw rolcontainer aan de straat staat en geleegd wordt. Begin april ontving u van ons een brief over Diftar. Diftar staat voor gedifferentieerd tarief. Dit wil zeggen dat u een vast bedrag en een variabel bedrag betaalt voor uw restafval. Dat variabele bedrag hangt af van hoe vaak u restafval aanbiedt. We houden in het tarief rekening met het formaat van uw rolcontainer. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder restafval u heeft en hoe minder u dus betaalt. Om bij te kunnen houden hoe vaak u restafval aanbiedt, brengen wij een chip op uw rolcontainer aan. De nieuwe tarieven gaan in op 1 januari 2020. U wordt hierover nog geïnformeerd.

Bekijk ook de lijst met veelgestelde vragen over het chippen van rolcontainers.