Afvalinzameling, plastic verpakkingsafval

Op de plaatsen bij winkelcentra, in wijken en dorpskernen, waar u ook de glascontainers vindt, staan containers voor plastic en drankenkartons (PD). Er zijn PD-containers die door iedereen gebruikt kunnen worden en PD-containers die worden geopend met een afvalpas/sleutelhanger. Het openen van de containers met afvalpas kost geen openingen/tikken.

Gemeente Middelburg wil dat er in 2020 gemiddeld per inwoner nog maar 100 kilo restafval wordt aangeboden en in 2030 slechts 50 kilo.

Plastic verpakkingsafval, drank- en zuivelpakken in de plasticcontainer

De drank- en zuivelpakken worden samen met het plastic verpakkingsafval ingezameld.

Het doel van de gescheiden inzameling is het verminderen van de hoeveelheid plastic in de verbrandingsovens, en daarmee de uitstoot van CO2. Ingezameld plastic wordt niet verbrand, maar verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten zoals verpakkingsmateriaal, autodashboards, mobiele telefoons, tennisballen of fleecetruien.

U kunt uw plastic verpakkingsafval en de plastic verpakkingen zoals drankenflesjes, shampoo- en wasmiddelenflacons in de speciale plasticcontainers werpen (pdf, 4 MB). Het afval mag er ongewassen, met dop en het liefst ingedeukt in.

Hoe inleveren?

  • Zorg dat alle verpakkingen leeg zijn.
  • De drank- en zuivelpakken platvouwen. Daarna dop erop (lucht eruit)
  • Alleen verpakkingsafval uit huishoudens. Bedrijfsafval is niet toegestaan.

Voor de sortering en verwerking van plastic en drankkartons is de aanwezigheid van andere afvalstoffen storend. Het is daarom van belang dat u het PD-afval goed van andere afvalstromen scheidt. U bent verplicht het PD-afval te verpakken in transparante zakken in verband met verwerking.

Waarom is het belangrijk plastic verpakkingen goed te scheiden?

De laatste tijd zijn er in de media diverse berichten verspreid over de zin en onzin van het scheiden van plastic verpakkingsafval. Het scheiden van plastic verpakkingen is een relatief nieuw systeem en het is nog volop in ontwikkeling (tot aan 2007 werden alleen plastic statiegeldflessen gescheiden ingezameld).

Het Plastic Heroes systeem breidt zich uit doordat steeds meer gemeenten plastic verpakkingen gescheiden inzamelen, of na-scheiden waarbij het plastic verpakkingsafval uit het restafval wordt gehaald. Nederland haalde in 2014 een officieel gerapporteerd recyclingpercentage van 50% en doet het daarmee goed ten opzichte van ons omringende Europese landen.

Om tot een werkelijk circulaire economie voor verpakkingen te komen, waarin al het plastic verpakkingsafval weer als nieuwe grondstof dient, is een combinatie van slimme inzamelsystemen nodig. Daarbij moet de kwaliteit van de ingezamelde kunststof omhoog, zodat het makkelijker kan worden hergebruikt. Het thuis scheiden van plastic verpakkingen (aan de bron scheiden) is daarbij belangrijk zodat het plastic niet te veel vervuild raakt. Ook moet de afzetmarkt voor gerecycled plastic een impuls krijgen. Verder is het belangrijk dat bij het ontwerp en de ontwikkeling van verpakkingen al rekening wordt gehouden met de mogelijkheden voor recycling. De verpakkingsindustrie is hiermee bezig, maar het kost tijd.

Kortom, thuis plastic verpakkingen van het overige afval scheiden komt de kwaliteit ten goede. Op deze manier is het geen afval, maar levert het wat op als nieuwe grondstof.