Afvalinzameling, klein chemisch afval

Chemisch afval, zoals verfresten, batterijen, (bepaalde) spuitbussen, medicijnen, enzovoort, moet u apart verzamelen. Dit kan gratis ingeleverd worden bij de milieustraat.