Afvalinzameling groente- fruit- en tuinafval

GFT-afval wordt in groene containers één keer in de twee weken, in de oneven weken, geledigd.

Voor het aanbieden van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kunt u een rolcontainer aanvragen, een aansluiting krijgen via uw afvalpas/sleutelhanger op een GF-zuil of samen met andere bewoners de gemeente verzoeken om een tuinkorf te plaatsen.

 

GFT-container

Iedereen die ruimte heeft voor een 140 liter GFT-container, bijvoorbeeld in de berging of in een schuurtje, kan een container aanvragen. Dit is alléén mogelijk in straten waar een huisvuilwagen kan komen. Iedereen die gebruik maakt van ondergrondse containers voor het restafval kan kosteloos een gft-container aanvragen. Heeft u nog geen GFT-container aangevraagd, maar wilt u er wel graag één? Stuur dan een bericht naar stadsbeheer@middelburg.nl.

GF-zuil

Bij verschillende appartementencomplexen hebben we een GF-zuil geplaatst. Hier kunnen inwoners uit de hoogbouw en andere omwonenden hun groente- en fruitafval en etensresten in kwijt.

Wilt u ook gebruikmaken van een GF-zuil bij u in de buurt? Laat het ons weten via stadsbeheer@middelburg.nl. De GF-zuil wordt gekoppeld aan uw huidige afvalpas/sleutelhanger. Het gebruik van de GF-zuil kost u geen openingen/tikken.

Proef inzameling tuinafval met tuinkorven

In verband met de proef afvalinzameling tuinafval met tuinkorven staan er 5 tuinkorven in het proefgebied Binnenstad Noord-West, te weten:

  • Achter het Hofplein / Koningstraat
  • Noordbolwerk
  • Penninghoeksingel
  • Sint Jorisstraat
  • Wagenaarstraat

Onder de bewoners zijn contactpersonen aangesteld, die onder andere aan de gemeente melden wanneer de tuinkorven vol zijn.

Compostvat

Kunt u geen GFT-container aanvragen maar heeft u wel een tuin? Dan is een compostvat misschien iets voor u. In het compostvat kunt u al uw tuinafval kwijt.
De compost kunt u in uw tuin gebruiken als bodemverbeteraar.

Let op! Etensresten liever niet in het compostvat. Het vet in de etensresten trekt vliegen en knaagdieren aan. Meer informatie over zelf composteren vindt u op de website van Milieu Centraal.