Afvalinzameling groente- fruit- en tuinafval

GFT-afval wordt in groene containers één keer in de twee weken, in de even weken, geledigd.

Voor het aanbieden van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kunt u een rolcontainer aanvragen, een aansluiting krijgen via uw afvalpas/sleutelhanger op een GF-zuil.

 

GFT-container

Iedereen die ruimte heeft voor een GFT-container, bijvoorbeeld in de berging of in een schuurtje, kan een 240 liter GFT-container aanvragen. Dit is alléén mogelijk in straten waar een huisvuilwagen kan komen. Iedereen die gebruik maakt van ondergrondse containers voor het restafval kan kosteloos een gft-container aanvragen. Heeft u nog geen GFT-container aangevraagd, maar wilt u er wel graag één? Stuur dan een bericht naar stadsbeheer@middelburg.nl.

Voorkom stankoverlast

Etensresten gaan in de gft-container. Deze wordt 1 keer per 2 weken geleegd. Om mogelijke stank te verminderen kunt u (gekookte) etensresten in een biologisch afbreekbare afvalzak verzamelen. Deze zijn te koop bij de supermarkt. U kunt ook uw etensresten verpakken in een dunne krant voordat u het in de container gooit, of een laagje tuinafval bovenop de etensresten leggen.

Om te voorkomen dat vliegen hun eitjes leggen op vlees- en visafval kunt u dit bewaren in de koelkast of vriezer tot de inzameldag. Goed verpakken is ook een mogelijkheid. In de zomerperiode kunt u dit afval doen in de container die het eerste wordt leeggemaakt.

De container moet goed afgesloten gehouden worden zodat er geen vliegen in kunnen en zet de container in de schaduw indien mogelijk.

GF-zuil

Bij verschillende appartementencomplexen hebben we een GF-zuil geplaatst. Hier kunnen inwoners uit de hoogbouw en andere omwonenden hun groente- en fruitafval en etensresten in kwijt. Met uw afvalpas/sleutelhanger kunt u gebruikmaken van een GF-zuil bij u in de buurt. Het gebruik van de GF-zuil kost u geen openingen/tikken.

Voorbeeld drie afvalcontainers

Proef inzameling tuinafval met tuinkorven

In verband met de proef afvalinzameling tuinafval met tuinkorven staan er 5 tuinkorven in het proefgebied Binnenstad Noord-West, te weten:

  • Achter het Hofplein / Koningstraat
  • Noordbolwerk
  • Penninghoeksingel
  • Sint Jorisstraat
  • Wagenaarstraat

Onder de bewoners zijn contactpersonen aangesteld, die onder andere aan de gemeente melden wanneer de tuinkorven vol zijn.

Compostvat

Kunt u geen GFT-container aanvragen maar heeft u wel een tuin? Dan is een compostvat misschien iets voor u. In het compostvat kunt u al uw tuinafval kwijt.
De compost kunt u in uw tuin gebruiken als bodemverbeteraar.

Let op! Etensresten liever niet in het compostvat. Het vet in de etensresten trekt vliegen en knaagdieren aan. Meer informatie over zelf composteren vindt u op de website van Milieu Centraal.