Afvalscheiding

Middelburg wil dat er in 2020 gemiddeld per inwoner per jaar nog maar 100 kilo restafval wordt aangeboden en in 2030 slechts 50 kilo. Het overige afval moet gescheiden worden ingezameld voor hergebruik. In de gemeente Middelburg is er niet gekozen voor het apart inzamelen van blik. Dit omdat metaal er bij de verbrandingsoven met magneten uit kan worden gehaald. Het apart inzamelen en uitsorteren is duurder en omslachtiger.