Afvalscheiding

Middelburg wil dat er in 2020 gemiddeld per inwoner per jaar nog maar 100 kilo restafval wordt aangeboden en in 2030 slechts 50 kilo. Het overige afval moet gescheiden worden ingezameld voor hergebruik. In de gemeente Middelburg is er niet gekozen voor het apart inzamelen van blik. Dit omdat metaal er bij de verbrandingsoven met magneten uit kan worden gehaald. Het apart inzamelen en uitsorteren is duurder en omslachtiger.

 • Overzicht scheiding afvalsoorten

  Informatie over het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval (GFT), plastic verpakkingen & lege drankkartons (PD), glas en oud papier.

 • Afvalinzameling, glas, oud papier en textiel

  Wilt u papier, glas of textiel weggooien? De gemeente kan u helpen met het verantwoord wegdoen van papier- of glasafval.

 • Afvalinzameling, klein chemisch afval

  Chemisch afval, zoals verfresten, batterijen, (bepaalde) spuitbussen, medicijnen, enzovoort, moet u apart verzamelen. Dit kan gratis ingeleverd worden bij de milieustraat.

 • Afvalinzameling, plastic verpakkingsafval

  Op de plaatsen bij winkelcentra, in wijken en dorpskernen, waar u ook de glascontainers vindt, staan containers voor plastic en drankenkartons (PD). Er zijn PD-containers die door iedereen gebruikt kunnen worden en PD-containers die worden geopend met een afvalpas/sleutelhanger. Het openen van de containers met afvalpas kost geen openingen/tikken.

 • Afvalinzameling groente- fruit- en tuinafval

  GFT-afval wordt in groene containers één keer in de twee weken, in de even weken, geledigd.