Afvalpas en sleutelhanger

Binnenkort zijn alle ondergrondse afvalcontainers in de gemeente Middelburg alleen nog toegankelijk met een speciale sleutelhanger met chip. Dat geldt voor alle afvalsoorten, behalve glas.

Inwoners van de gemeente Middelburg ontvangen deze sleutelhanger met uitleg omstreeks 10 juni. Deze nieuwe sleutelhanger vervangt de oude afvalpas of sleutelhanger die sommige inwoners al hebben.

Bedrijven en studenten van Villex blijven hun huidige afvalpas of sleutelhanger gebruiken.

Eerdere verzending uitgesteld wegens corona

De brieven met sleutelhangers lagen al in maart klaar om op de post te gaan, maar de verzending moest vanwege de coronauitbraak  worden uitgesteld. De verzenddatum in de brieven staat daarom op 23 maart.

Minder afval en meer hergebruik

Met de sleutelhangers volgt de gemeente de stortingen in de verschillende containers en krijgt zo meer zicht op het gebruik ervan. De veranderingen zijn ook nodig voor het verrekenen per inworp van restafval. Dat gaat in vanaf 2021. Inwoners worden hier later in het jaar nog over geïnformeerd.

Vragen en antwoorden over de sleutelhanger en afvalpas

Heeft u een vraag over de sleutelhanger? We hebben enkele vragen en antwoorden voor u op een rij gezet.

Waarom heb ik een sleutelhanger nodig?

Iedereen die rolcontainers aan huis heeft, houdt rolcontainers. Maar alle ondergrondse containers zijn straks alleen te openen met de sleutelhanger, dus ook die voor pmd (plastic en metalen verpakkingen, drank- en zuivelpakken), textiel en papier. Met de sleutelhanger kunnen we de stortingen in de verschillende containers volgen en krijgen we meer zicht op het gebruik ervan. De veranderingen zijn ook nodig voor het verrekenen per inworp van restafval. Dat gaat in vanaf 2021. Het storten van herbruikbare grondstoffen zoals groente- en fruitresten, glas, textiel, papier en pmd blijft gratis. Zo zorgen we met zijn allen voor minder restafval en meer hergebruik.

Wanneer gaan de ondergrondse containers op slot?

U kunt de sleutelhanger meteen gebruiken. We raden u aan om dat ook te doen. U kunt de containers binnenkort alleen nog maar met uw nieuwe sleutelhanger openen.

Hoelang blijft mijn oude sleutelhanger of afvalpas bruikbaar?

U kunt de nieuwe sleutelhanger meteen gebruiken. We raden u aan om dat ook te doen. U kunt de containers binnenkort alleen nog maar met uw nieuwe sleutelhanger openen.

Waarom staat de verzenddatum in de brief op maart?

De brieven met sleutelhangers lagen al in maart klaar om op de post te gaan. Vanwege de corona-uitbraak moest de verzending worden uitgesteld.

Ik heb nog geen sleutelhanger ontvangen

De brieven met sleutelhangers worden in de week van 8 tot en met 12 juni bezorgd. Is de brief op maandag 15 juni nog niet bezorgd? Belt u dan met (0118) 675 000. We zoeken dan uit wat er aan de hand is.

Bedrijven en studenten die huren bij Villex ontvangen geen nieuwe sleutelhanger. Zij blijven hun oude pas of sleutelhanger gebruiken.

Waarom kan ik de container niet openen met mijn sleutelhanger?

Controleer of u toegang heeft tot de container:

  • PMD: Alle inwoners hebben toegang
  • Textiel: Alle inwoners hebben toegang
  • Restafval: Alleen inwoners zonder rolcontainer(s) aan huis hebben toegang
  • Groente- en fruitzuil: Alleen inwoners zonder rolcontainer(s) aan huis hebben toegang
  • Papier: Alleen voor inwoners van de binnenstad en Dauwendaele

Zou u volgens dit overzicht toegang moeten hebben, maar gaat de container toch niet open? Meldt u dit dan digitaal of telefonisch via (0118) 675 000. Zorg dat u straatnaam en containernummer bij de hand heeft. Het containernummer staat op de container.

Ik ben de sleutelhanger kwijt. Wat nu?

Belt u dan met (0118) 675 000. Bij het eerste verlies is de nieuwe sleutelhanger gratis. Verliest u uw sleutelhanger een tweede keer of vaker binnen 365 dagen? Dan ontvangt u tegen betaling (in 2020 € 11,00) een nieuwe sleutelhanger.

Ik heb een sleutelhanger gevonden. Wat doe ik ermee?

U kunt de sleutelhanger in een envelop zonder postzegel opsturen naar:

Antwoordnummer 73
4330 WB Middelburg

Bij voorbaat dank!

Mijn sleutelhanger is kapot. Kan ik een nieuwe krijgen?

Neemt u contact op met (0118) 67 50 00. Let op: u mag geen gaatjes of andere beschadigingen in de sleutelhanger maken.

Een nieuwe pas binnen 365 dagen kost geld (in 2020 € 11).

Kan ik een extra sleutelhanger aanvragen?

Nee, elk huishouden ontvangt 1 sleutelhanger.

Kan ik in plaats van een sleutelhanger een afvalpas aanvragen?

Nee, we verstrekken alleen nog sleutelhangers.

Wat doe ik met mijn oude afvalpassen of sleutelhangers?

Oude afvalpassen mogen bij het restafval. Oude sleutelhangers met chip mag u inleveren bij het elektrische afval. Dat kan bij diverse winkels en de milieustraat.

Ik ga verhuizen. Wat doe ik met de sleutelhanger?

U laat de sleutelhanger achter in uw oude woning. De sleutelhanger is gekoppeld aan dat adres.

Ik ben verhuisd en in mijn nieuwe woning is geen sleutelhanger. Wat nu?

Belt u dan met (0118) 675 000.

Waarom staat er geen saldo meer op het display van de ondergrondse container?

We zijn van een aftelsysteem naar een optelsysteem gegaan. Op het display staat geen saldo meer.

De container ging niet open. Telt dit als inworp?

Alleen een klep die eenmaal volledig opent, telt als 1 inworp. Een klep die niet of half opent, telt niet.

Waarom kan ik de papiercontainer niet meer openen?

In de binnenstad en Dauwendaele staan ondergrondse containers voor oud papier en karton. Deze zijn alleen te openen door inwoners van deze wijken. In de andere wijken wordt oud papier huis-aan-huis ingezameld door verenigingen en kerken. Inzameldata vindt u op de afvalkalender. Ook kunt u oud papier inleveren bij de milieustraat en bij een aantal verenigingen. Kijk voor informatie op de afvalkalender.

Ik heb een grijze rolcontainer. Kan ik toegang tot de ondergrondse restafvalcontainer krijgen?

Dit kan niet. Inwoners die hun rolcontainer op eigen terrein kunnen stallen, blijven deze gebruiken. Er zijn enkele uitzonderingen: bewoners zonder achteruitgang en enkele smalle straatjes waar de vuilniswagen niet veilig kan komen. Ook medisch afval kan een reden zijn om toegang te krijgen tot een ondergrondse restafvalcontainer. In deze gevallen belt u met (0118) 675 000.

Ik heb veel medisch afval. Wat nu?

Met medisch huishoudelijk afval bedoelen wij bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal. U kunt de gemeente vragen of u in aanmerking komt voor de Regeling medisch afval. We hebben daarbij een recent medisch advies van uw huisarts of medisch specialist of andere bewijsstukken nodig. Dat kunnen bijvoorbeeld aankoopnota’s van de apotheek zijn, of een kopie van een machtiging van de zorgverzekering.

Maakt u al gebruik van de Regeling medisch afval? Of u heeft een verzoek ingediend? Dan kunt u dit jaar onbeperkt restafval storten. Later dit jaar volgt er informatie over de tarieven voor 2021. Daarin leest u ook over de tarieven voor de medische regeling.

Medicijnen en naalden horen niet bij het restafval; deze levert u in bij uw apotheek.

Wanneer ga ik betalen voor restafval?

U gaat vanaf 2021 betalen per aanbieding van restafval. U ontvangt hierover later dit jaar informatie. De tarieven voor 2021 zijn nog niet bekend.

Hoe zit het met privacy?

De gemeente respecteert de privacywetgeving en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).