WRC (Water Resilient Cities)

De gemeente Middelburg heeft een Europese subsidie van bijna 710 duizend euro ontvangen voor de aanleg van waterbuffers (bovengronds of ondergronds) in het Molenwaterpark en het toekomstige parkeerterrein van het nieuwe winkelcentrum Dauwendaele.

Om meer ervaring op te doen met het klimaatbestendig maken van stedelijke gebieden heeft Middelburg, samen met partners uit Vlaanderen, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, Europese subsidie aangevraagd voor het project WRC (Water Resilient Cities/Water Weerbare Steden). Het hoofddoel van dit project is de aanpassing van stedelijke gebieden aan de gevolgen van extreme neerslag.

Door de klimaatverandering krijgen wij steeds vaker te maken met extreme hoosbuien. De huidige riolering is niet ontworpen om deze hoosbuiten te verwerken. Het gevolg is dat panden steeds vaker waterschade hebben. Het is technisch en financieel niet haalbaar om de riolering te vergroten. Om schade te voorkomen, moet er daarom op een andere manier met opvang en afvoer van neerslag omgegaan worden. Het maken van waterbuffers is een manier.

Middelburg ontvangt een subsidie van bijna 710 duizend euro. Samen met de reeds beschikbare budgetten van 325 duizend euro voor het Molenwaterpark en 150 duizend euro voor het winkelcentrum Dauwendaele, maakt dit een totaalbudget van bijna 1,2 miljoen euro.

Het project WRC loopt tot 31 maart 2020.

Netwerkevenement SCAPE en WRC

Op 8 november is er in Middelburg een netwerkevenement gehouden voor de Europese projecten SCAPE en Water Resilient Cities (WRC). Een registratie van dit evenement ziet u hieronder.

Logo Interreg Water Resilient Cities project