SCAPE

Het klimaat is aan het veranderen en ook voor Middelburg heeft dit gevolgen. Om hierop te anticiperen heeft Middelburg het Europese project SCAPE (Shaping Climate Change Adaptive PlacEs) binnengehaald.

Kustlandschappen zijn zeer gevoelig voor effecten van de klimaatverandering, zoals overstromingen en regenval. Om zich beter te wapenen hiertegen is het nodig te onderzoeken hoe watermanagement een oplossing kan bieden voor de veerkracht van landschappen. Het project SCAPE zoekt hiervoor oplossingen.

SCAPE heeft als doel om oplossingen te ontwerpen voor waterbeheer om de kustgebieden beter te wapenen tegen overstromingen en extreme regenval. We gaan hierbij uit van een landschapsgeleid ontwerp (LGO): hierbij zorgt het landschap voor een goed waterbeheer, eerder dan oplossingen zoals rioleringen, stuwen en waterbekkens. De verschillende outputs van het project zijn:

  • 1 LGO-strategie voor het samenbrengen van oplossingen in het  waterbeheer.
  • 1 LGO-methode die richtlijnen aanreikt voor partners en doelgroepen
  • 6 pilotacties om het gebruik van landschapsgeleid ontwerp te bevorderen in verschillende kustlandschappen.

Door internationaal samen te werken kunnen er makkelijker oplossingen gecreëerd worden voor gezamenlijke problemen. Het SCAPE-project ontvangt subsidies van INTERREG 2 Seas, een Europees programma dat de samenwerking tussen regio's uit verschillende landen bevordert.

Op woensdag 20 februari 2019 was er een bijeenkomst voor de Europese projecten Cool Towns en SCAPE in het Waterschapskantoor. Bekijk een registratie van deze middag.

Projectpartners

  • Nederland: gemeente Middelburg, Waterschap Scheldestromen
  • België: stad Oostende, FARYS, provincie West-Vlaanderen, Vlaamse Milieumaatschappij
  • Verenigd Koninkrijk: Kent County Council, Beighton & Hove City Council

 Logo Interreg SCAPE project