Cool Towns

Cool Towns, is een samenwerking tussen 13 Europese partners, gericht op het tegengaan van de negatieve effecten van klimaatverandering en het vinden van aantrekkelijke oplossingen die steden klimaatbestendig en robuust maken, zodat hittestress zo veel mogelijk wordt voorkomen of beperkt.

De startbijeenkomst vond plaats in Brussel (BE) op 24 september 2018. Het project wordt ondersteund door het Europese Interreg-programma '2-Zeeën 2014 - 2020'.

Het project met een duur van 49 maanden (1 september 2018 - 1 oktober 2022) en een totaalbudget van bijna 8 miljoen euro brengt toonaangevende Europese onderzoeks / academische instellingen, overheidsorganisaties en bedrijven met expertise rond klimatologie en klimaatadaptatie samen.

Klimaatverandering veroorzaakt warmere zomers met meer droogte en hittegolven. In veel kleine en middelgrote steden in het 2 Zeeën-gebied hebben deze hogere temperaturen een negatief effect op de volksgezondheid, productiviteit, welzijn, lucht- en waterkwaliteit en andere stedelijke systemen. We noemen deze effecten ‘hittestress’. De noodzaak van ruimtelijke adaptatie aan hittestress is duidelijk. Maar steden missen nog steeds essentiële kennis en instrumenten om hittebestendig te worden: 

  • het stellen van hittedoelen (bestaande en gewenste situatie) en het maken van investerings- beslissingen (welke maatregelen & waar);
  • effectieve hitte-adaptatiemaatregelen met bijkomende voordelen voor andere stedelijke vraagstukken zoals bijvoorbeeld luchtkwaliteit, overstromingsrisico;
  • hittebestendigheid integreren in bredere klimaat – en ruimtelijke strategieën.
  • mechanismen om huiseigenaren en bedrijven te mobiliseren om te investeren in hittebestendigheid;
  • vaardigheden en urgentiegevoel voor hittebestendig stedelijk ontwerp vergroten bij stedenbouwkundigen, (landschaps) architecten, aannemers.

Online beslissingshulpmiddel

In een eerste fase wordt een hittestress modeleringstool ontwikkeld voor het in kaart brengen van de huidige en toekomstige hittestress  en het modelleren van de impact van verschillende interventiescenario's. In een tweede fase zal er een online beslissingsinstrument voor lokale overheden worden ontwikkeld, waarin verschillende hittebestendigheids- maatregelen met essentiële beslissingsparameters (zoals hittereductie, co-benefits, kosten, middelen) zullen worden opgenomen. De tool wordt voortdurend verfijnd op basis van de gegevens van de 7 pilootprojecten in de verschillende landen.

Partners

De 13 Cool Town partners zijn;de gemeente Middelburg (NL-leadpartner), gemeente Breda (NL), Provincie Oost-Vlaanderen (BE), Stad Oostende (BE), Southend–on-Sea Borough Council ( UK), Universiteit van Greenwich (UK), Universiteit van Picardie Jules Vernes ( FR), Green Blue Urban (UK), AUD Agence voor stedelijke planning en ontwikkeling van Saint Omer en Flandre interieur region (FR), Hogeschool van Amsterdam (NL), Sioen Industries (BE), en Community Aglomeratie Saint Omer (FR).

Logo Interreg 2 Zee├źn