Projecten met Europese subsidie

De gemeente Middelburg ontvangt voor een aantal projecten Europese subsidie.

SCAPE

Het klimaat is aan het veranderen en ook voor Middelburg  heeft dit gevolgen. Om hierop te anticiperen heeft Middelburg het Europese project SCAPE (Shaping Climate Change Adaptive PlacEs) binnengehaald.

VIOLET

VIOLET: preserVe tradItiOnal buiLdings through Energy reducTion. Het doel van dit project is om eigenaren van te helpen hun historisch waardevolle panden te behouden voor de toekomst door ze energiezuiniger te maken.

WRC

De gemeente Middelburg heeft een Europese subsidie van bijna 710 duizend euro ontvangen voor de aanleg van waterbuffers (bovengronds of ondergronds) in het Molenwaterpark en het toekomstige parkeerterrein van het nieuwe winkelcentrum Dauwendaele.

SBNoM

Sneller en Beter naar Nul op de Meter (SBNoM) is een project met OP Zuid financiering. OP Zuid (OntwikkelingsProgramma Zuid Nederland) maakt gebruik van middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Smart Energy Link (SEL)

Een energieneutraal winkelcentrum Dauwendaele maakt onderdeel uit van het project Smart Energy Link (SEL), mogelijk gemaakt met Europese Subsidie.

SIREE: Social Integration of Refugees through Education and Self Employment

Het doel van dit project is het bevorderen van de integratie van vergunninghouders door middel van educatie en zelfstandig ondernemerschap.

Interreg Europe project Solarise

Het doel van het project is het faciliteren van grootschalig implementatie van de productie van zonne-energie in de 2 zeeën regio.

Interreg Europe project CHERISH

Doel van CHERISH is te onderzoeken of het bestaand subsidie instrument OP Zuid opengesteld moet worden voor de sectoren toerisme en visserij.

Europees project RHEDCOOP

RHEDCOOP werkt praktische en financiële modellen uit om de vergaande energetische renovaties en productie van hernieuwbare energie te ontzorgen, specifiek voor gemeenschapsgebouwen en voor clusters particuliere woningen.

Interreg Europe project Cool Towns

Cool Towns, is een samenwerking tussen 13 Europese partners, gericht op het tegengaan van de negatieve effecten van klimaatverandering en het vinden van aantrekkelijke oplossingen die steden klimaatbestendig en robuust maken, zodat hittestress zo veel mogelijk wordt voorkomen of beperkt.

Smart Space

Het Europese project Smart Space zet in op duurzame oplossingen voor openbare verlichting.