Projecten met Europese subsidie

De gemeente Middelburg ontvangt voor een aantal projecten Europese subsidie.

 • SCAPE

  Het klimaat is aan het veranderen en ook voor Middelburg heeft dit gevolgen. Om hierop te anticiperen heeft Middelburg het Europese project SCAPE (Shaping Climate Change Adaptive PlacEs) binnengehaald.

 • VIOLET

  ‘Interreg Europe project VIOLET’ is de naam van het project dat eigenaren helpt om hun monumentale panden te behouden voor de toekomst door ze energiezuinig te maken.

 • WRC (Water Resilient Cities)

  De gemeente Middelburg heeft een Europese subsidie van bijna 710 duizend euro ontvangen voor de aanleg van waterbuffers (bovengronds of ondergronds) in het Molenwaterpark en de omgeving van het nieuwe winkelcentrum Dauwendaele.

 • SBNoM (Sneller en Beter naar Nul op de Meter)

  Het is voor particulieren zeer interessant om hun woning nu grondig aan te pakken. Voor maximaal 43 particuliere woningen heeft de gemeente namelijk maximaal € 21.000 subsidie om de woning te renoveren tot Nul-op-de-Meter (NOM) of NOM Ready.

 • Smart Energy Link (SEL)

  Een energieneutraal winkelcentrum Dauwendaele maakt onderdeel uit van het project Smart Energy Link (SEL), mogelijk gemaakt met Europese Subsidie.

 • SIREE (Social Integration of Refugees through Education and Self Employment)

  Het doel van dit project is het bevorderen van de integratie van vergunninghouders door middel van educatie en zelfstandig ondernemerschap.

 • Solarise

  Het doel van het project Solarise is het faciliteren van de productie van zonne-energie in de 2 zeeën regio.

 • CHERISH

  Doel van CHERISH is te onderzoeken of het bestaand subsidie instrument OP Zuid opengesteld moet worden voor de sectoren toerisme en visserij.

 • RHEDCOOP

  RHEDCOOP werkt praktische en financiële modellen uit om de vergaande energetische renovaties en productie van hernieuwbare energie te ontzorgen, specifiek voor gemeenschapsgebouwen en voor clusters particuliere woningen.

 • Cool Towns

  Cool Towns, is een samenwerking tussen 13 Europese partners, gericht op het tegengaan van de negatieve effecten van klimaatverandering en het vinden van aantrekkelijke oplossingen die steden klimaatbestendig en robuust maken, zodat hittestress zo veel mogelijk wordt voorkomen of beperkt.

 • SMART-SPACE

  SMART-SPACE zet in op duurzame oplossingen voor openbare verlichting.

 • CUPIDO

  CUPIDO is een Interreg Noordzee Regio project. Het heeft als doel de culturele waarden en de culturele geschiedenis van Middelburg in te zetten voor de ontwikkeling van mogelijkheden voor toeristische promotie en nieuwe evenementen.