Projecten met Europese subsidie

De gemeente Middelburg ontvangt voor een aantal projecten Europese subsidie.

SCAPE

Het klimaat is aan het veranderen en ook voor Middelburg  heeft dit gevolgen. Om hierop te anticiperen heeft Middelburg het Europese project SCAPE (Shaping Climate Change Adaptive PlacEs) binnengehaald.

VIOLET

VIOLET: preserVe tradItiOnal buiLdings through Energy reducTion. Het doel van dit project is om eigenaren van te helpen hun historisch waardevolle panden te behouden voor de toekomst door ze energiezuiniger te maken.

WRC

De gemeente Middelburg heeft een Europese subsidie van bijna 710 duizend euro ontvangen voor de aanleg van waterbuffers (bovengronds of ondergronds) in het Molenwaterpark en het toekomstige parkeerterrein van het nieuwe winkelcentrum Dauwendaele.

SBNoM

Sneller en Beter naar Nul op de Meter (SBNoM) is een project met OP Zuid financiering. OP Zuid (OntwikkelingsProgramma Zuid Nederland) maakt gebruik van middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).