Werkzaamheden Mortiere

Er worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd in de buurt van de Duke Ellingtonstraat en de Count Basiestraat.

  • Op 2 juli is gestart met de tijdelijke bouwweg vanaf de Jazzroute naar de Duke Ellingtonstraat in fase 5. De weg is alleen beschikbaar voor het bouwverkeer in fase 5 en fase 10. Met bebording zal dit duidelijk worden gemaakt. De bewoners kunnen geen gebruik maken van deze tijdelijke weg. Met deze bouwweg zal het bouwverkeer op de Count Basiestraat worden geweerd.
  • Op donderdag 12 juli is gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van het definitieve fietspad richting Nieuw- en Sint Joosland. Gedurende deze werkzaamheden worden fietsers met rijplaten langs de werkzaamheden geleid, zodat de verbinding met Nieuw- en Sint Joosland in stand blijft. De werkzaamheden worden afgerond voor 27 juli zodat voor aanvang van het nieuwe schooljaar een veilige route voor het fietsverkeer beschikbaar is.
  • Met de definitieve inrichting van de Count Basiestraat wordt  vanaf 3 september gestart. Dit betekent dat de straat op de definitieve hoogte wordt aangelegd met klinkers, definitief trottoir, definitieve verlichting en beplanting wordt aangebracht. De werkzaamheden zullen ruim vier weken in beslag nemen. Bewoners worden hier eind augustus nader over geïnformeerd.

Tijdens de werkzaamheden is onze toezichthouder bereikbaar en kunt u voor informatie en-/of opmerkingen terecht bij F. Janse (06 44 79 21 24).