Werkzaamheden Arnestein

Gasunie en DNWG (voorheen Delta) voeren op Arnestein diverse werkzaamheden uit. Vanwege de bereikbaarheid van Arnestein worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd.

Fase 1 (begin augustus – half oktober 2018): verkeershinder Waldammeweg

Gasunie past in deze periode de gasleiding aan ter hoogte van het kruispunt Waldammeweg-Grenadierweg. Met behulp van tijdelijke verkeerslichten is een om-en-omregeling ingesteld op de Waldammeweg. Tijdens de spitsuren staan de verkeerslichten uitgeschakeld en worden er verkeersregelaars ingezet. Om de bereikbaarheid van Arnestein zo goed mogelijk te houden blijven de Ampèreweg en Herculesweg gedurende deze gehele fase ook beschikbaar voor het openbare verkeer. In deze fase worden fietsers van en naar de Waldammeweg omgeleid via de Elektraweg en de Herculesweg.

Fase 2 (half oktober 2018): Ampèreweg een week afgesloten

In het kader van het vervangen van de hoogspanningskabels op het traject langs de Elektraweg, wordt gedurende één week de aansluiting Ampèreweg-Elektraweg afgesloten. Verkeer van en naar Arnestein wordt ontsloten via de Waldammeweg en de Schietbaan. Met de aannemers is afgestemd dat fase 2 pas mag aanvangen op het moment dat fase 1 in het geheel is afgerond en de gehele Waldammeweg weer beschikbaar is voor het verkeer.

Fase 3 (eind oktober – december 2018): afsluiting gedeelte Herculesweg ten noordwesten van Ampèreweg

Nadat de werkzaamheden van fase 2 zijn afgerond en de gehele Ampèreweg weer beschikbaar is voor het verkeer, wordt het gedeelte van de Herculesweg tussen de Ampèreweg en de aansluiting bij Eastman afgesloten in het kader van het verleggen van de elektra, water- en gasleidingen. Deze werkzaamheden vormen de voorbereiding voor de aanleg van een nieuw fietspad langs de Herculesweg en een verkeersveiligheidsaanpassing op het kruispunt met de Ampèreweg in 2019.

Tijdens deze fase 3 wordt het zuidelijke deel van Arnestein ontsloten via de Ampèreweg, terwijl het noordelijke deel bereikbaar is via de Waldammeweg. Deze beide wegen zijn op dat moment volledig beschikbaar voor het openbare verkeer.

Contact

Mocht nog vragen hebben dan kunt u een e-mail sturen naar werkzaamhedenarnestein@middelburg.nl. Verder is de heer J. de Guijtenaere namens de Gemeente Middelburg coördinator van werkzaamheden aan kabels en leidingen. U kunt hem bereiken op telefoonnummer (0118) 675228.