Werkzaamheden Arnestein

Het gedeelte van de Herculesweg tussen de Ampèreweg en de aansluiting bij Eastman is vanaf dinsdag 6 november tot het einde van het jaar afgesloten vanwege het verleggen van de elektra, water- en gasleidingen.

Tijdens deze werkzaamheden wordt het zuidelijke deel van Arnestein ontsloten via de Ampèreweg, terwijl het noordelijke deel bereikbaar is via de Waldammeweg. Fietsers volgen de omleiding via de Elektraweg en de Voltaweg.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door DNWG (voorheen Delta) en vormen de voorbereiding voor de aanleg van een nieuw fietspad langs de Herculesweg en een verkeersveiligheidsaanpassing op het kruispunt met de Ampèreweg in 2019.

Contact

Mocht nog vragen hebben dan kunt u een e-mail sturen naar werkzaamhedenarnestein@middelburg.nl. Verder is de heer J. de Guijtenaere namens de Gemeente Middelburg toezichthouder op de werkzaamheden aan kabels en leidingen. U kunt hem bereiken op telefoonnummer (0118) 67 52 28. Het telefoonnummer van DNWG is (0113) 74 11 00.