Werkprogramma voor laaggeletterden

Op initiatief van raadslid Carla Doorn van de LPM is het werkprogramma van de coalitiepartijen LPM, CDA, VVD en SGP herschreven voor laaggeletterden.

“Mijn collega-raadslid van de ChristenUnie gaf het goede voorbeeld door in aanloop naar de verkiezingen het verkiezingsprogramma te herschrijven voor laaggeletterden. Ik vond dat een heel goed initiatief en heb het werkprogramma van de coalitie daarom ook bewerkt voor deze doelgroep.”, aldus Carla Doorn.