VraagMaar app van 113 helpt je praten over zelfmoord

Vrijdag 2 november startte de landelijke publiekscampagne van 113Zelfmoordpreventie met de lancering van de VraagMaar app. De app is bedoeld voor iedereen die zich zorgen maakt of iemand in zijn/haar omgeving misschien denkt aan zelfmoord. De app leert op een laagdrempelige manier hoe je een gesprek over suïcide kan voeren, zodat de ander een uitnodiging krijgt om te praten over zelfmoordgedachten. Ook in Zeeland krijgt de campagne de nodige aandacht.

Veel mensen vinden het moeilijk om over zelfmoord te praten, maar het kán wel. In tegenstelling tot wat men soms denkt, breng je iemand niet op gedachten door hierover te praten. Je kunt het risico op suïcide juist verkleinen door er met de ander over in gesprek te gaan. Het kan helpen om de eenzaamheid en spanning weg te nemen en een oplossing te vinden. In de VraagMaar app vind je mee uitleg over zelfmoordgedachten, feiten en fabels, mogelijke signalen en oefeningen. De app is verkrijgbaar in de App Store van Apple, bij Google Play en via 113.nl/VraagMaar

Taboe doorbreken

In Nederland sterven gemiddeld 5 mensen per dag aan zelfmoord. Meer dan 1,3 miljoen Nederlanders krijgen in hun leven te maken met suïcidale gedachten. Daarom voert 113 sinds twee jaar campagne om het taboe rondom praten over zelfmoord te doorbreken. De campagne is een belangrijk onderdeel van een landelijk aanpak op het gebied van suïcidepreventie, samen met het regionale Suïcidepreventie Actienetwerk. In deze regio’s werken lokale partners actief samen aan preventie. Zeeland is één van die regio’s.

Zeeland Zonder Zelfmoord

Onder de naam Zeeland Zonder Zelfmoord werken GGD Zeeland, Emergis, politie Zeeland-West-Brabant, de dertien Zeeuwse gemeenten en 113 Zelfmoordpreventie intensief samen met diverse partners om het aantal suïcides en suïcidepogingen in Zeeland terug te dringen.