Voorlopig ontwerp De Overloper

Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van De Overloper is klaar en ligt ter inzage. Voorafgaand heeft de landschapsarchitect de schetsen van het ontwerp gepresenteerd aan de werkgroep De Overloper.

Logo Europees project Water Resilient Cities

Werkgroep De Overloper trekt op als één team en bestaat uit leden van het wijkteam, bewoners, waterschap en gemeente. Tijdens drie bijeenkomsten werkte het team samen met de architect om een aantal ontwerpen uit te werken.

Waterbuffers

De herinrichting van De Overloper valt onder het project Water Resilient Cities (WRC). WRC wil historische steden weerbaarder maken tegen hevige regenval. Historische steden zijn dichtbebouwd, de oppervlaktes zijn grotendeels verhard en er is geen ruimte voor ondergrondse waterbuffering. Dat zorgt voor steeds meer wateroverlast.

De gemeente Middelburg heeft een Europese subsidie ontvangen voor de aanleg van waterbuffers (bovengronds of ondergronds) in het Molenwaterpark en de omgeving van het nieuwe winkelcentrum Dauwendaele.

Ontwerpen

Er zijn twee voorlopige ontwerpen gemaakt, een basisvariant en een uitgebreide variant.

Zienswijzen kunnen tot en met 24 juli 2019 worden ingediend.