Voorkeur voor samenwerking met Zeeuwse Reinigingsdienst

In het kader van de Heroriëntatie gemeentelijke taken (HGT) heeft de gemeenteraad de taak afvalinzameling laten verkennen. Zij heeft op 30 januari 2017 besloten om in dit kader een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren naar vergaande samenwerking met de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD).

De gemeente en de ZRD hebben het onderzoek laten uitvoeren door adviesbureau Buiten Organisatie Advies (BOA). In dit haalbaarheidsonderzoek heeft BOA vier scenario’s onderzocht:

  1. Zelf blijven doen, inclusief optimalisatie.
  2. Samenwerken met de ZRD op onderdelen.
  3. Samenvoeging met de ZRD, inclusief de gemeentewerf.
  4. Samenvoeging met de ZRD, exclusief de gemeentewerf.

Er ligt nu op basis van het haalbaarheidsonderzoek een voorstel dat het college aan de gemeenteraad gaat voorleggen. Het college stelt voor om te kiezen voor scenario 2: samenwerking aangaan met de ZRD. Het betreft samenwerking op de onderdelen ICT, planning, gegevensbeheer, steunpunt werf Middelburg, gezamenlijke inkoop, inzet personeel en logistiek. Twee jaar na de start van de samenwerking wil het college de samenwerking evalueren op de zeven criteria uit het rapport van Buiten Organisatieadvies, om vervolgens een van de volgende keuzes te maken:

  1. Samenwerking voortzetten.
  2. Samenvoeging met de ZRD.
  3. Samenwerking stoppen.

Het college vindt scenario 2 op dit moment het beste passen bij de huidige situatie. De kwaliteit van de dienstverlening is op dit moment hoog en vraagt niet om een verandering van de situatie. De personele en organisatorische gevolgen zijn minimaal bij scenario 2. De gemeente kan haar werkgeversrol volwaardig blijven invullen. De gemeente behoudt graag enige zeggenschap bij samenwerkingsvormen en kiest bij voorkeur voor de vorm waar onze bestuurlijke zeggenschap zo groot mogelijk is. De toekomstbestendigheid is een punt van zorg. De afvalinzameling wordt steeds complexer, daarvoor is een groter schaalniveau nodig. Door te kiezen voor scenario 2 (samenwerking met de ZRD) kan de kwetsbaarheid van de afvalinzameling door de gemeente worden ondervangen.

Het voorgenomen besluit van het college en het raadvoorstel gaan eerst naar de ondernemingsraad zodat zij hier een advies over uit kan brengen. Vervolgens zal het raadvoorstel inclusief advies van de ondernemingsraad naar verwachting in de gemeenteraad van december behandeld worden.