Vlaggen vanaf de Lange Jan

Sinds 2007 zijn er slechtvalken waargenomen op de Lange Jan. In 2013 is er een open nestbak voor slechtvalken geplaatst op Middelburgs hoogste toren.

Sinds 2016 wordt er daadwerkelijk gebroed in de open nestkast.

Een ecologisch deskundige heeft onderzoek verricht en advies uitgebracht. Het vlaggen vanaf de Lange Jan tijdens het broeden van de slechtvalken kan verstorend werken.
Het college van B&W heeft daarom in haar vergadering van dinsdag 11 februari besloten om in 2020 tijdens het broedseizoen (februari/juni) van de slechtvalken niet op de Lange Jan te vlaggen.
Ook worden er gesloten nestkasten op een lager niveau van de Lange Jan geplaatst.
Wanneer de slechtvalken deze gebruiken, proberen we in 2021 met een kleinere vlag te vlaggen.

jonge valk