Verandering eigen bijdrage voor Wmo

Per 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor veel inwoners met een Wmo-voorziening (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, hulpmiddelen) gewijzigd.

Door een besluit van het kabinet betalen alle inwoners een vast bedrag van (maximaal) € 17,50 per vier weken.

De meeste inwoners met een Wmo-voorziening betaalden een eigen bijdrage voor de zorg die zij ontvangen. Alleen inwoners met een laag inkomen betaalden geen eigen bijdrage.

Wat is er nieuw?

De hoogte van de eigen bijdrage hangt niet meer af van inkomen of vermogen. Het is een vast bedrag van maximaal € 17,50 per periode van vier weken geworden. Er zijn enkele uitzonderingen:

  • Inwoners die gebruik maken van beschermd wonen en maatschappelijke opvang: zij blijven een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen.
  • Niet-AOW gerechtigde meerpersoonshuishoudens: deze groep betaalt geen eigen bijdrage.
  • Inwoners van de gemeente Middelburg met een laag inkomen betalen geen eigen bijdrage, net als in 2018.
  • De eigen bijdrage voor het Wmo-vervoer is en blijft een ritprijs die gelijk is met die van het openbaar vervoer.

Informatie en vragen

Het CAK informeert alle inwoners met een Wmo voorziening. Via de website van het CAK komt ook informatie beschikbaar over de hoogte van de eigen bijdrage.