Toekomst sociaal domein

Hoe ziet de toegang tot het sociaal domein er in de toekomst uit? Het college van B&W van de gemeente Middelburg heeft op hoofdlijnen haar koers bepaald.

De belangrijkste veranderingen zijn:

  1. Van 1 centraal loket naar diverse wijknetwerken met vaste gezichten
  2. Van Jeugdwet en Wmo naar Jeugdwet en Wmo + armoede en gezondheid
  3. Van een zuivere scheiding tussen toegang en zorgaanbieders naar een samenspel tussen inwoners, toegang en zorgaanbieders
  4. Meer inzet op preventie. Voorkomen is beter dan genezen

De volgende stap is dat het college aan de gemeenteraad vraagt om hiermee in te stemmen. Dit gebeurt in januari.

Daarna gaat het college in gesprek met betrokkenen over de uitwerking. Ook zal worden gekeken op welke onderdelen samenwerking met de Walcherse gemeenten meerwaarde heeft.