Stedelijke aantrekkelijkheid economische motor heel Zeeland

De Staat van Zeeland is een uitgebreid en overzichtelijk rapport dat een goed beeld geeft over hoe Zeeuwen het leven in Zeeland waarderen. Gekoppeld aan de verschillende data levert dat interessante inzichten op. Een daarvan is de focus op stedelijkheid in Zeeland. De noodzaak daarvan is ons bekend, daar zijn we immers in Z4 verband ook al mee bezig. Wereldwijd onderzoek heeft laten zien dat stedelijke gebieden de economische motor zijn van hun omgeving.

Naar aanleiding van die bevindingen wordt door de Z4 (Goes, Terneuzen, Vlissingen en Middelburg) ook al gewerkt met dat concept. Ieder trekt aan een onderwerp; Goes heeft het voortouw in het onderwerp binnensteden, Vlissingen op het gebied van cultuur, Middelburg onderwijs en Terneuzen kijkt naar de verbindingen met België.

Stedelijke aantrekkelijkheid

Wij zien de “Staat van Zeeland” als een steun in de rug om die samenwerking in Z4 verband verder uit te bouwen en te werken aan stedelijkheid in Zeeland. We hebben allemaal onze eigen functie voor de regio. Terneuzen heeft een belangrijke rol in Zeeuws Vlaanderen als centrum van voorzieningen en voor de werkgelegenheid in haven en industrie. Ook is het voor veel Zeeuwen de poort naar België. Goes heeft een centrale rol op de Bevelanden en ligt bovendien centraal in de provincie en is daarmee voor veel Zeeuwen goed te bereiken. Middelburg en Vlissingen vormen een centrumfunctie voor Walcheren en door de gezamenlijke omvang kunnen zij, zo stelt het rapport, een economische motor vormen voor heel Zeeland. Een kans om te benutten!
Stedelijke aantrekkelijkheid is van groot belang voor een goed vestigingsklimaat. ZB stelt volgens ons dat – bij het uitgangspunt van het belang van stedelijke aantrekkelijkheid - het voor de hand ligt te focussen op de plaats waar de condities daarvoor het meest kansrijk zijn. Het benutten van die kansen, is van belang voor heel Zeeland. Beide gemeenteraden worden hier nauw bij betrokken.

Samenwerken

Vlissingen en Middelburg willen hierin constructief samenwerken. En we weten dat dat kan. We werken op veel vlakken immers al heel goed samen. Er zijn onderwerpen waarover we het niet eens zijn en dat krijgt veel aandacht, maar de onderwerpen waar we goed in samenwerken zijn eigenlijk veel talrijker. We werken bijvoorbeeld prima samen op het gebied van ICT, belastingen, het zwembad, Orionis Walcheren, het grootste deel van het sociaal domein, archeologie en geodiensten. Op nog heel veel meer onderwerpen hebben de organisaties van beide gemeenten een heel goed onderling contact. We wisselen informatie uit, helpen elkaar en leren van elkaar. Wij denken dat het van belang is in Zeeland om deze positieve samenwerking meer te benadrukken.