Sluiting woning Verwerijstraat

Dinsdag 2 juli is op last van de burgemeester van de gemeente Middelburg een woning aan de Verwerijstraat voor 3 maanden gesloten. Op 6 mei 2019 is in de woning een hennepkwekerij aangetroffen.

Voordat de burgemeester een drugspand kan sluiten moet een juridische procedure worden doorlopen, vandaar dat er enige tijd zit tussen de datum van constatering en de daadwerkelijke sluiting.

De sluiting is op basis van artikel 13b van de Opiumwet (ook wel Wet Damocles genoemd) en het bijbehorende gemeentelijke “Damoclesbeleid”. Dit beleid houdt in dat als er sprake is van verzwarende omstandigheden, zoals grote hoeveelheden planten en/of illegale stroomaansluiting (brandgevaar), bij een eerste keer niet wordt gewaarschuwd, maar tot sluiting wordt overgegaan. Bij deze kwekerij was sprake van verzwarende omstandigheden, waaronder brandgevaar in verband met illegale stroomaansluiting.

De sluiting is voor de duur van 3 maanden. De woning is voor die periode verzegeld en er zijn aankondigingen voor de ramen gehangen.

Aanpak ondermijning

Criminele organisaties maken enorme winsten met de drugshandel. Vaak wordt dat illegaal verkregen vermogen geïnvesteerd in legale branches, zoals vastgoed en horeca. Die vermenging van boven- en onderwereld, ook wel ondermijning genoemd, is uiterst zorgelijk. Overheidspartners als politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en de Belastingdienst werken steeds meer samen bij de aanpak van verdachte zaken en personen. Deze integrale aanpak vergroot de slagkracht van de overheid tegen georganiseerde criminaliteit. Het doel is om misstanden aan te pakken en de georganiseerde- en ondermijnende criminaliteit een halt toeroepen.