Samenwerkingsovereenkomst Porthos

De gemeenten Middelburg en Vlissingen zeggen de samenwerkingsovereenkomst Porthos pro forma op. Hiertoe voelen de twee gemeenten zich genoodzaakt, omdat anders per 1 augustus 2018 de overeenkomst automatisch wordt verlengd met vijf jaar.

Nu de gemeente Veere heeft besloten dat de samenwerking in de huidige vorm nog in ieder geval tot 2022 moet duren en zij niet wil meewerken aan het verzoek van Vlissingen en Middelburg om eerder een andere Walcherse koers te varen, is hiertoe besloten. Beide gemeenten hopen nog steeds met Veere te kunnen samenwerken, maar willen daar eerst nieuwe afspraken over maken voordat zij zich voor langere tijd verbinden aan samenwerking.

De gemeente Veere besloot eerder om de samenwerkingsovereenkomst met twee jaar te verlengen. Dat vinden de gemeenten Vlissingen en Middelburg te lang duren. Zij stelden voor vijf maanden extra te nemen om de nieuwe colleges te betrekken bij de evaluatie van het klantproces in het sociaal domein en de visie (pentekening). Dat moet leiden tot een voorstel voor de uiteindelijke uitvoering van de WMO en Jeugdwet in de toekomst.

Omdat de gemeente Veere niet is ingegaan op het verzoek om vijf maanden uitstel te verlenen, kunnen de twee andere Walcherse gemeenten niet anders dan de samenwerkingsovereenkomst nu beëindigen.

Hoewel de samenwerkingsovereenkomst wordt beëindigd, blijft het de intentie van de gemeenten om op Walcherse schaal te blijven samenwerken in het belang van de inwoners. De manier waarop is het punt van discussie.

De inwoners van de drie gemeenten die zorg nodig hebben, zullen dit jaar en volgend jaar niets merken van de besluitvorming in de drie gemeenten.

De dienstverlening vanuit Porthos blijft hetzelfde. Over hoe het vanaf 2020 gaat, is naar verwachting eind dit jaar meer duidelijk. Dan nemen de gemeenteraden naar aanleiding van de evaluatie een besluit over de visie en de uitvoering van de taken.