Proef bodycams

Vanaf 27 december gaan de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente op pad met bodycams. Het gaat hier om een proef van een half jaar.

Een bodycam is een op de kleding geplaatste camera die beelden op kan nemen, om er voor te zorgen dat een dreigende situatie niet uit de hand loopt.

Opsporingsambtenaren en parkeercontroleurs krijgen regelmatig te maken met agressie, zoals schelden en soms zelfs fysiek geweld. Uit ervaring van andere gemeenten en bedrijven blijkt dat het zichtbaar dragen van zulke camera’s een preventieve werking heeft.

De toezichthouder zet de camera aan zodra er zich een incident voordoet, zoals een belediging of bedreiging. Bij een aangifte of een klacht kunnen de beelden achteraf teruggekeken worden.

Tijdens deze pilot is het gebruik van de bodycam vrijwillig. Na een half jaar wordt de proef geëvalueerd en wordt besloten of de bodycam blijvend zal worden ingezet.