Presentatie definitief ontwerp Molenwaterpark 24 mei

Bent u benieuwd naar het definitief ontwerp van het Molenwaterpark? Kom dan naar de presentatie hiervan op donderdag 24 mei om 19.30 uur in de Zeeuwse Concertzaal.

De bewonerswerkgroep bestaande uit 32 bewoners en andere betrokkenen is de afgelopen maanden diverse malen bijeen geweest onder leiding van Bosch Slabbers landschapsarchitecten om te komen tot een definitief ontwerp. Ook vond er een ontwerpsessie plaats met de omwonenden van het schouwburgplein en de J. Huizingalaan en M. Smallegangehof. Wij zijn blij met alle inbreng en hebben die zo goed als mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp.

Alle geïnteresseerden zijn op 24 mei van harte welkom bij de presentatie van het definitief ontwerp. Het streven is dat de uitvoering van het schouwburgplein in juni start en de uitvoering van het park in het najaar. 

U kunt zich aanmelden voor de presentatie van het definitief ontwerp bij Sjaak de Visser van de gemeente Middelburg: s.de.visser@middelburg.nl.