Peiling naam park aan het Molenwater

Wat wordt de naam van het park aan het Molenwater? De inwoners van Middelburg hebben tijdens de wijktafel binnenstad, via mail, telefoon en briefjes in groten getale hun mening kenbaar gemaakt.

Er zijn 238 stemmen uitgebracht. 26 mensen geven de voorkeur aan Goedaertpark en 212 mensen geven de voorkeur aan Molenwaterpark. Alle stemmen worden nog wel goed bekeken en waar mogelijk ontdubbeld zodat zeker is dat elke inwoner maar 1 stem heeft uitgebracht.

De Commissie Straatnaamgeving neemt de uitslag van deze peiling mee in haar advies richting het college van B&W. Zij neemt hierover later dit jaar of volgend jaar een besluit.

Bedankt voor uw stem en betrokkenheid!

foto: Facebookpagina Plan Molenwater

foto: Facebookpagina Plan Molenwater