Ontwikkelingen nieuwbouwwijk Essenvelt

Aan de zuidkant van Middelburg, ten zuiden van de Erasmuswijk en Reijershove, in de richting van Oost-Souburg, wordt gewerkt aan een nieuwe wijk: Essenvelt. In Essenvelt zijn in de komende tijd een aantal werkzaamheden gepland.

  • De uitvoering van de dieptedetectie naar niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog is (voorlopig) gegund. De uitvoering start op 11 november en duurt tot eind maart 2020;
  • Er wordt vanaf de week van 25 november tot en met de week van 16 december zand naar Essenvelt gebracht;
  • Omdat de huidige volkstuin moet wijken voor Essenvelt, is er een nieuwe volkstuin aangelegd, in het verlengde van volkstuin Zuid 2. De verhuizing van de huidige volkstuin naar de nieuwe volkstuin is al aan de gang. De huidige volkstuin zal uiterlijk in februari 2020 zijn ontmanteld.
  • In de week van 11 november is de Oude Vlissingseweg tijdelijk afgesloten vanwege de aanleg van een duiker. De Oude Vlissingseweg blijft wel bereikbaar voor fietsers. Deze duiker is nodig om de waterpartijen links en rechts van de Oude Vlissingseweg met elkaar te verbinden. Een duiker is een kokervormige constructie, gelegen in een weg of toegangsdam, die is bedoeld om wateren met elkaar te verbinden.
  • Op verschillende plekken ligt nog verontreinigde grond. Deze grond wordt in de week van 18 november in één of twee depots gezet. Hierna wordt de grond gezeefd en bemonsterd. Afhankelijk van de kwaliteit wordt de grond ten slotte verwerkt of afgevoerd.

Bekijk drone beelden van Essenvelt

werkzaamheden op Essenvelt

Over Essenvelt

Essenvelt is een nieuwbouwwijk waar circa 400 woningen worden gerealiseerd. De werkzaamheden om dit gebied bouwrijp te maken zijn al even begonnen. Zo is er al aan de oppervlakte gezocht naar projectielen uit de Tweede Wereldoorlog en mogelijke bodemvervuiling. Op 9 september is het graafwerk gestart voor de waterpartijen rond de te bouwen wijk. Het bouwrijp maken van het gebied gaat door tot in 2021. Omdat het gebied deels opgehoogd wordt en er een lange periode nodig is om de bodem te laten inklinken, duurt het helaas langer voordat de bouw kan starten. De start van de verkoop is gepland voor 2020, de verwachte start van de bouw is in 2021. In verband met de SCAPE subsidie op dit project wordt de aanleg van de waterpartijen afgerond in 2019.

SCAPE

Op 8 november heeft wethouder Chris Dekker, met de onthulling van een bouwbord, officieel het SCAPE project gestart in de nieuw te bouwen wijk Essenvelt. Scape staat voor ‘Shaping Climate Change Adaptive PlacEs’. Het is een Europees project dat zich als doel stelt om landschappen te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering zoals overstromingen en regenval. Met name kustlandschappen moeten worden gewapend tegen deze invloeden. De wijk Essenvelt is in het kader van het 2 Zeeën project SCAPE ontworpen volgens de principes van het Landscape Led Design (LLD).