Ontwikkelingen nieuwbouwwijk Essenvelt

Het terrein van de nieuwbouwwijk Essenvelt wordt op dit moment bouwrijp gemaakt.

Een aantal zaken is (bijna) afgerond. De nieuwe volkstuin is klaar. De verhuizing van de oude naar de nieuwe volkstuin is in volle gang. Daarnaast vordert de aanleg van de waterpartijen (SCAPE project) gestaag. De oplevering daarvan is deze week.

Bouwrijp maken ligt op schema

Het onderzoek naar niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog wordt tijdelijk opgeschort. Door de regen van de afgelopen tijd is de grond te nat en het terrein slecht begaanbaar. Het bouwrijp maken loopt hierdoor geen vertraging op. Tot nu toe zijn er geen ‘niet gesprongen explosieven’ gevonden. In verband met het ophogen van het terrein, duurt het nog wel tot eind 2021 voor de locatie helemaal bouwrijp is. De opgehoogde grond moet zich immers eerst nog ‘zetten’ en dat kost tijd. Tevens is er ook tijd nodig om wegen en riolering aan te leggen.

Wat gaat er binnenkort gebeuren?

 • In februari leggen we een duiker onder de Torenweg aan. De Torenweg blijft wel open voor verkeer.
 • In het gebied ligt een bestaande drinkwatertransportleiding van Evides. Deze leiding moet worden verlegd. Dit gaat in februari gebeuren.
 • Het terrein moet worden opgehoogd met zand. Dit duurt tot medio 2020. Een deel van dit zand wordt momenteel aangevoerd vanuit Oranjeplaat. Het zand moet vervolgens worden afgedekt met grond of tijdelijk met een anti-stuifmiddel. De grond komt deels uit het gebied zelf en deels van andere plekken.

Vastgestelde straatnamen

De voorstellen van de straatnaamcommissie zijn overgenomen door het college van burgemeester en wethouders. De straatnaamcommissie heeft zich hiervoor laten adviseren door enkele leden van de lokale vlinderwerkgroep.

 • Atalantalaan: voor de laan die vanaf de Oude Vlissingseweg in achtereenvolgens westelijke, zuidelijke en oostelijke richting loopt tot deze weer aansluit op de Oude Vlissingseweg en die vervolgens doorloopt tot de rotonde van de Torenweg.
 • Parelmoervlinder: voor de eerste zijstraat rechts van de Atalantalaan
 • Heivlinder: voor de tweede zijstraat rechts van de Atalantalaan
 • Argusvlinder: voor de derde zijstraat rechts van de Atalantalaan
 • Citroenvlinder: voor de vierde zijstraat rechts van de Atalantalaan
 • Vliervlinder: voor de straat die vanaf de Atalantalaan in achtereenvolgens noordelijke, westelijke, zuidelijke en oostelijke richting loopt en daar aansluit op zichzelf.
 • Braamvlinder: voor de straat tussen Vliervlinder en Kamillevlinder.
 • Kamillevlinder: voor de straat die vanaf de Atalantalaan in achtereenvolgens noordelijke, oostelijke, zuidelijk en westelijke richting loopt en daar aansluit op zichzelf.
 • Vuursteenvlinder: voor de straat die in een 2-vorm rond het oostelijke deel van de Atalantalaan kronkelt.
 • Porseleinvlinder: voor de straat die in een U-vorm rond het oostelijk deel van de Atalantalaan ligt.
 • Dagpauwoog pad: voor het pad tussen Vuursteenvlinder en Reijersweg.
 • Nachtpauwoog pad: voor het pad tussen Vuursteenvlinder en Oude Vlissingseweg.

Vrije kavels

Op de kavelkaart Essenvelt (pdf, 983 kB) ziet u welke vrije kavels in eerste instantie in Essenvelt beschikbaar zijn. De verkoop van de kavels wordt op dit moment voorbereid. Zo kijken we naar de definitieve indelingen, de oppervlakte, de prijzen en de regels voor beeldkwaliteit (hoe de huizen er uit komen te zien). We streven ernaar de verkoop van de vrije kavels na de zomervakantie van 2020 te laten starten. Daaraan voorafgaand volgt nog een informatiemoment.

Overzichtsfoto werkzaamheden Essenvelt december 2019