Onderzoek naar gezondheid Dauwendaele

Dauwendaele scoort matig op het gebied van beweging, balans en financiën. Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan naar de gezondheidssituatie in die wijk, door een stagiaire van Lectoraat Gezonde Regio van de HZ University of Applied Sciences.

Programma’s uit het project De Vitale Revolutie moeten zorgen voor verbetering.

De gezondheidssituatie van de bewoners werd in kaart gebracht aan de hand van levensdomeinen die centraal staan binnen De Vitale Revolutie. Tot de vijf levensdomeinen behoren de elementen Fysiek, Mentaal, Sociaal, Financieel en Zingeving. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de respondenten laag scoren op drie van de vijf Zeeuwse levensdomeinen.

Resultaten
Met name de onderwerpen bewegen, balans en financieel zijn zorgelijk. Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de inwoners niet voldoet aan de Landelijke Beweegnorm.
Een fors percentage van de inwoners uit Dauwendaele lijdt aan overgewicht. Balans heeft betrekking op een goed evenwicht tussen stress en ontspanning.
Hierbij valt op dat de hoger opgeleiden uit Dauwendaele meer stress ervaren dan lager opgeleiden. Daarentegen beoordelen lager opgeleiden uit Dauwendaele de financiële gezondheid slechter dan de hoger opgeleiden.

Vitale Revolutie
Daarom is door de Gemeente Middelburg De Vitale Revolutie in de wijk Dauwendaele gestart, waarin zij verschillende programma’s opzetten die de inwoners ondersteunen om aan hun gezondheid te werken.
De gemeente ontwikkelt deze in overeenstemming met de wensen en behoeften van de inwoners en ook in samenwerking met de inwoners zelf.