Omleiding Turfkaai

Op maandag 10 februari zijn werkzaamheden begonnen om wateroverlast in de Sint Jansbuurt aan te pakken. Bij extreme buien krijgt deze omgeving namelijk te maken met wateroverlast. Het houdt vooral rioleringswerk in. Bijkomende werkzaamheden zijn grondwerk en het opbreken en repareren van de verharding.

Het werk in de Turfkaai, Herenstraat en Sint Janstraat vindt plaats tot en met 24 april. De resterende werkzaamheden in de Sint Jansgang en Zusterstraat staan op van 1 juni tot en met 3 juli.

Verkeersmaatregelen Turfkaai

Het verkeer ondervindt de meeste hinder tijdens de werkzaamheden aan de Turfkaai, waar de doorgang is gestremd. Het verkeer wordt met tijdelijke verkeersborden omgeleid.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer L. Priester van gemeente Middelburg, e-mail l.priester@middelburg.nl of tel. (0118) 67 52 26.