Nieuwjaarstoespraak burgemeester

Het gemeentebestuur van Middelburg hield zaterdag zijn nieuwjaarsreceptie in het stadhuis. In de burgerzaal luisterden de aanwezigen naar de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester.

Dames en heren, jongens en meisjes,
goedemiddag.

Namens het gemeentebestuur van Middelburg heet ik u van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Fijn dat u gekomen bent.

Ik wens u en uw naasten een heel gelukkig en gezond 2019. Het jaar waarin we ons 802-jarig bestaan vieren. Misschien, dat we niet zo uitbundig vieren als ons 800-jarig bestaan, maar er moet toch altijd iets te vieren zijn. Niet?

Terugkijken en vooruitblikken, het hoort bij de eerste weken van het jaar. Vorig jaar maart, stonden we hier in de Burgerzaal nog in afwachting van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. En nu- ruim 9 maanden later- staan we hier weer, met een nieuw en enthousiaste Raad en college, aan het begin van een nieuw jaar vol uitdagingen.

Als bestuur van een stad ben je heel veel met de oekomst bezig. Het maken van plannen, beleid en de uitvoering. De wereld om ons heen verandert, en als gemeentelijk bestuur moet je daarin mee gaan. Soms doen wij dat door direct te reageren, en soms - door vooruit te kijken- zetten we veranderingen op lange termijn door. Veranderingen zijn er altijd geweest, en horen bij het voortschrijden van de tijd. Maar, het is wel zo dat in de huidige tijd, veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Deze snelheid maakt het, dat we het waarom van de 2 verandering uit het oog verliezen. En dat maakt het, soms moeilijk om achter de verandering te blijven staan en eraan mee te werken. Het is goed om vooruitstrevend en toekomst gericht te zijn, maar is het is dus net zo belangrijk, om regelmatig een pas op de plaats te maken, en terug te kijken naar waar we vandaan komen en waar we naar toe gaan. Door transparant te zijn, goed te informeren en natuurlijk ook door goed te luisteren, willen wij samen met u vooruit. En dat moet ook samen, want zonder uw draagvlak is er geen bestuur mogelijk.

Een goede communicatie en wederzijds begrip, is daarbij het uitgangspunt. U kunt ons bereiken via brief, telefoon of e-mail, maar steeds meer mensen weten ons ook te vinden via social media als Facebook en Twitter. Daarnaast, zoeken we ook steeds vaker een directe vorm van overleg, zoals informatieavonden, klankbordgroepen of wijktafels. Wij horen en spreken u graag. Over hoe u Middelburg in de toekomst ziet en hoe u denkt dat wij dit kunnen bereiken. Kritiek is goed en houdt ons scherp. Maar complimenten doen ons ook goed, want achter iedere bestuurlijke of ambtelijke functie schuilt een mens. Wij staan open voor overleg, wij hebben immers een gezamenlijk belang: “een Middelburg voor iedereen”, voor nu en voor in de toekomst. En met “een Middelburg voor iedereen”, bedoelen we een stad, waarin iedereen zich vrij en veilig kan voelen: man, vrouw, jong en oud, ongeacht geloofsovertuiging of seksuele voorkeur. Uiteraard, ligt daarin een grote verantwoordelijkheid voor het stadsbestuur, maar ook u kunt een bijdrage leveren. Want de stad, is ook het klaslokaal, ook de kleedkamer op de 3 sportclub, ook het kantoor waar u werkt en ook de straat waaraan u woont. Kijk eens om u heen, en bedenkt u eens hoe u kunt bijdragen aan “een Middelburg voor iedereen”. Om u daarin te inspireren heeft Stichting Welzijn Middelburg, onder de noemer “Middelburg Doet Goed”, een kalender van 30 dagen opgesteld met op iedere dag een oproep tot een klein aardig gebaar richting een ander. U zag het al even bij binnenkomst aan de muur. Zo krijgt u op dag 1 de opdracht, om iemand een glimlach te geven, wordt u op dag 9 voorgesteld om een praatje te maken met een onbekende en wordt u op dag 11 uitgedaagd om iemand mee te vragen op een wandeling. Het zijn allemaal kleine gebaren, die weinig tot geen moeite kosten, maar die wel een groot effect hebben. Het zijn allemaal legosteentjes, groot en klein, die helpen onze vrije stad, verder uit te bouwen en te verstevigen.

Dat verstevigen blijft ook nodig, want vrijheid kun je kwijtraken. Het is hier niet zo heel lang geleden nog gebeurd. Het is dit jaar pas 75 jaar geleden dat we, met de bevrijding van Middelburg, onze vrijheid hebben terug gewonnen. Dit zal de jaarlijkse herdenking bij het monument aan de Sloedam en ook bij de Capitulatieplaquette aan het Damplein nog meer bijzonder en indrukwekkender maken. Nationaal zal de herdenking van de Slag om Schelde groots herdacht en gevierd worden in Zeeland met als startplaats Terneuzen. Het is gelukkig niet zo, dat wij hier constant in angst moeten leven, dat we onze vrijheid kwijt te raken. Maar het is wel goed, om er regelmatig bij stil te staan, dat er 4 voor onze vrijheid is gevochten, dat mensen er hun leven voor hebben gegeven en dat het nu aan ons is om te zorgen dat het behouden blijft, voor iedereen. Door zo achteruit te kijken en vooruit te blikken, weet u – zoals ik eerder al zei- waar u staat, waar u naar toe gaat en waar u het allemaal voor doet.

We keken het afgelopen jaar ook verder terug in de geschiedenis van de stad. Zo stond het 800 + 1 jaar in het teken van de Gouden Eeuw. Wellicht heeft u iets van de activiteiten meegekregen of heeft u een activiteit bezocht. Op verschillende manieren, hebben we geprobeerd te laten zien welke voorname rol onze stad heeft gespeeld in deze belangrijke periode voor Nederland én hoe belangrijk de Gouden Eeuw is geweest voor Middelburg. Maar niet alles blonk aan de Gouden Eeuw. Ook aan de donkere pagina’s die het verhaal van deze periode vertellen, de slavenhandel, geven we specifieke aandacht. De activiteiten rondom de Gouden Eeuw lopen nog door tot en met 2020. Zo zal de grote expositie rondom de VOC van het Nationaal Archief te zien zijn in Middelburg, zijn er lezingen en congressen en gaan ook de Hogeschool Zeeland en de UCR met het onderwerp wetenschap en kunst aan de slag. Die aandacht voor de Gouden Eeuw dient een dubbel doel. Ook hier geldt natuurlijk weer, dat u door terug te kijken alles in een perspectief kunt plaatsen. Door te kijken waar u vandaan komt en waar u nu staat, leert u veel over uzelf en in dit geval over de stad waarin u woont. Maar de aandacht voor de Gouden Eeuw brengt ook ons ook nieuwe bedrijvigheid, zoals bijvoorbeeld nieuwe toeristen. De toeristen die Amsterdam, Den Haag en Haarlem al bezochten om de musea en de link naar Gouden Eeuw, hebben nu ook Middelburg in het vizier gekregen. Het afgelopen jaar hebben onze medewerkers de internationale beurzen bezocht en daar contacten gelegd met de touroperators. Bij het vertellen van het verhaal van de Gouden Eeuw doen deze reisbureaus nu niet alleen de grote steden van het land aan, maar dalen ze ook af naar het zuiden. Daarnaast, zijn er ook verbindingen gezocht met Indonesische bedrijven en met wetenschappers. Ook hier gaat terugkijken dus weer samen met vooruitblikken.

Dat vooruitkijken en terugblikken hoeft niet altijd met zulke grote sprongen. Kijken we voorbeeld vijf maanden vooruit, naar 23 mei. Dan kunt u...naar de stembus. Naar de Europese parlementsverkiezingen. Uit onderzoeken uitgevoerd op internet, en op de Nederlandse marktpleinen blijkt, dat de Europese politiek niet erg leeft in Nederland. En als we het over De Europese politiek hebben, dan is dat niet altijd even positief. De nieuwsberichten uit Engeland over de Brexit, helpen ook niet mee aan een positief beeld. Maar is dit wel terecht?

Onbekend maakt onbemind, zeg ik wel eens. Dat geldt in zekere zin ook voor de Europese politiek. Toch heeft de eenwording van Europa ons veel voordelen gebracht. Voordelen die we in ons dagelijks leven merken, maar misschien vergeten zijn. Kunt u het zich bijvoorbeeld nog herinneren, dat u voor een dagje België of een vakantie naar Duitsland, met u auto aan moest sluiten in de rij bij de grenscontrole? Dat was dan de dag nadat u in rij had gestaan bij het Grenswisselkantoor voor uw Franks en Marken. Dat vrije vervoer van personen en goederen is niet alleen fijn voor het toerisme, maar ook voor de handel. Er hoeven geen douanekosten over goederen betaald te worden. Nederland als handelsland doet hier zijn voordeel mee. Maar zelfs, als u nooit buiten Middelburg komt, kunt u de voordelen ervaren van de Europese Unie. Wist u, dat wij, hier in Middelburg, de afgelopen jaren heel veel hebben kunnen ondernemen, dankzij die Europese politiek? En wist u, dat wij in 2018, zeven miljoen euro aan Europese subsidies hebben mogen ontvangen voor projecten?

Om dat onder de aandacht te brengen, gaan we het medio september van dit jaar, een Europese week organiseren. In die week willen we u met allerlei activiteiten op de hoogte brengen van wat Europa doet en wat dit voor Middelburg inhoudt. Tot die tijd, zou u hiervan al heel goed een beeld kunnen krijgen door op de website van de gemeente Middelburg te kijken. Rechts onderaan, ziet u de Europese vlag. Als u daarop klikt, ziet u een, nog steeds groeiende lijst van projecten die wij binnen Middelburg kunnen uitvoeren, dankzij die Europese subsidies. In de lijst staat bijvoorbeeld, het project SCAPE. Met dit project, leren we hoe wij onze stad aan moeten passen op klimaatveranderingen in de toekomst. En een stukje verder staat het project Smart Energy Link, een project waarmee we gaan bekijken hoe we openbare gebouwen en bedrijven in Middelburg energieneutraal kunnen maken. Het zijn omvattende projecten, waarin we intensief samenwerken met andere Europese gemeenten en waarbij we door het delen van kennis en ervaringen van elkaar leren en verder komen.

Inmiddels zijn er ook veel van de Europese Projecten afgerond. Voorbeelden daarvan zijn het project Gifs, dat als doel had om de toeristische waarde van Arnemuiden meer uit te lichten en het project Bike Friendly Cities, waarmee we fietspaden in Middelburg hebben aangelegd en verbeterd. Als u straks op de fiets weer huiswaarts keert, kan het dus zomaar zijn dat u over een fietspad rijdt dat is aangelegd dankzij de Europese subsidie. U bent dus wellicht bekender met Europese politiek, dan u dat zelf altijd heeft gedacht. Wellicht maakt meer bekend, dan ook meer bemind. Het moet in ieder geval een motivatie zijn, om 23 mei naar de stembus te gaan. Want, u weet nu, een stem voor Europa klinkt door tot in Middelburg.
Zoals ik eerder al zei: we staan aan het begin van een nieuw jaar vol nieuwe uitdagingen. Uitdagingen die we met gemak aan kunnen als we er samen mee aan de slag gaan. “Een Middelburg vóór iedereen”, gebeurt dóór iedereen.

Ik had het ook over het geven van complimenten, laat ik daar nu –in het kader van “Middelburg Doet Goed”- zelf het goede voorbeeld in geven. Deze week presenteerde booking.com een lijst van de meest gastvrije steden van Nederland en Middelburg staat in de Top 5! Het gevoel van gastvrijheid is iets wat we met z`n allen hebben gecreëerd. Het is een knappe prestatie, waar we met z’n allen trots op mogen zijn.

Dames en heren, ik rond af, Voor dat ik het woord geef aan onze stadsdichter Anna de Bruyckere, breng ik graag een toost uit.

Een toost op het nieuwe jaar.
Op de gezondheid van u en uw dierbaren.
En op onze stad, en “een Middelburg voor iedereen”.