Molenwaterpark wordt in 2019 heringericht

Het wordt een modern park waar iedereen plezier kan beleven. De komende maanden vinden er diverse werkzaamheden plaats.

Werkzaamheden in februari

Voordat het park opnieuw ingericht kan worden, dienen eerst diverse voorbereidende werkzaamheden verricht te worden. Gedurende zo’n twee weken in februari zullen er door loonbedrijf Markusse uit ’s Heer Abtskerke bomen en beplantingen gerooid en verplant worden. Een deel hiervan kan men terugzien op de bolwerken. Later dit jaar (of begin volgend jaar) komen er meer bomen terug dan dat er nu gerooid worden. Ook de bomen die staan op de strook tegenover de schouwburg waarvoor nog een bestemmingsplanprocedure loopt, zullen gerooid worden. Ongeacht wat de bestemming wordt, moet deze grond gereed gemaakt worden. Later dit jaar tijdens het broedseizoen mag dit niet meer gebeuren. De invulling van dit deel vindt uiteraard pas plaats als er een besluit is genomen over de bestemming.

Aanbestedingsprocedure herinrichting park

Het werk voor de herinrichting van het park wordt op dit moment aanbesteed. We hopen medio maart-april te weten welke partij dit gaat doen. De werkzaamheden starten dan naar verwachting in mei. Mogelijk vinden er ook voor die tijd voorbereidende werkzaamheden plaats.

Extra elementen park

Aan de gemeenteraad is in november 2018 een voorstel voorgelegd waarin geld gevraagd werd voor extra elementen in het park. Hierbij gaat het om speelvoorzieningen, een fontein, bruggetjes, het kassahuisje, vereiste extra voorzieningen voor behoud van de rugstreeppad en halfverharding van de Koepoortlaan. De gemeenteraad heeft 95.000 euro toegekend, in plaats van de gevraagde 214.000 euro. De gemeenteraad heeft aan het college van B&W gevraagd om binnen dit budget keuzes te maken. Het college heeft inmiddels haar voorkeur bepaald. Om te voorkomen dat partijen hun voordeel doen met de deelbudgetten en omdat we de financiële uitkomst van de aanbesteding moeten afwachten, kunnen we hierover helaas nog geen mededelingen doen.
Zodra het werk aanbesteed is, laten we u weten wat u van de voorstellen gaat terugzien in het park.