Middelburgers.nl

Wellicht heeft u het verontrustende bericht gehoord dat Middelburgers.nl mogelijk uit de lucht gaat? Het klopt inderdaad dat er problemen zijn met de financiering van het platform. We zijn nog wel onze uiterste best aan het doen om een oplossing te vinden, maar gemakkelijk is het niet. Er moeten keuzes worden gemaakt in wat we wel of niet kunnen blijven financieren in het sociaal domein want de budgetten zijn niet toereikend.

Zoals iedereen wel weet zijn de budgetten binnen Wmo en Jeugdzorg bij gemeenten niet voldoende. Het wordt daardoor steeds lastiger om geld te vinden voor allerlei voorzieningen, en nu dus ook voor Middelburgers.nl. De bedoeling met dit platform was ook steeds dat het in de opstartfase door de gemeente Middelburg gefinancierd zou worden. Daarna zou het zichzelf ook deels gaan bedruipen met de hulp van fondsen. Dat laatste is nog steeds de bedoeling, maar nog niet geregeld.

Platform

Middelburgers.nl is een platform voor en door Middelburgers met nieuws uit de wijken. Belangrijk onderdeel is de sociale netwerkkaart van Middelburg. De sociale netwerkkaart is van belang voor mensen die willen weten wat er op sociaal gebied mogelijk is in Middelburg. Waar kan je binnenlopen als je vragen hebt over je dementerende moeder of partner? Waar kan je terecht als je je eenzaam voelt? Op deze vragen vind je antwoorden op Middelburgers.nl.

Wat nu?

De intentie is om in ieder geval nog voor een jaar budget te regelen ad. 50.000 euro. In dat jaar moet gekeken worden naar structurele financiering van de sociale netwerkkaart, mogelijk gedeeltelijke financiering vanuit de wijken én de fondsenwerving.