Middelburg wil snel starten met doorontwikkeling Jeugdwet en WMO

Meer ruimte voor de zorgprofessionals en meer preventie en informele oplossingen. Dat is de richting die de gemeenteraad van Middelburg heeft bepaald op 23 oktober.

Het college heeft nu een voorstel uitgewerkt om daarmee concreet te starten. Hierbij gaat het naast het opzetten van twee wijknetwerken om vijf gebieden in de zorg waar zij kansen ziet om het komende jaar ervaring op te doen met een andere manier van werken. Een betere zorg aan de inwoners is het doel. In 2018 kunnen op basis van de ervaringen in overleg met de andere Walcherse gemeenten definitieve keuzes worden gemaakt.

In 2018 vijf gebieden in zorg met meer ruimte voor zorgprofessional
In samenspraak met een grote groep zorgprofessionals zijn vijf gebieden benoemd waar men ervaring wil opdoen met een grotere rol van de zorgprofessionals. Zo gaat het bijvoorbeeld om mensen die de overstap maken naar WMO-dagbesteding en de overdracht door jeugdhulp van jongeren die nadat zij 18 jaar worden nog steeds ondersteuning nodig hebben. De zorgprofessionals kunnen binnen de benoemde vijf gebieden samen met de hulp- of ondersteuningsvrager bepalen welke hulp er nodig is en een ondersteuningsplan maken. Alleen de aanbieders die dat willen en ook kansen zien, doen mee. Middelburg wijkt hiermee licht af van de gebruikelijke routes. De gebruikelijke route is dat Porthos het ondersteuningsplan maakt. Met de aanvragers zal hierover duidelijk worden gecommuniceerd. Zo moeten ze weten dat het gaat om een nieuwe manier van werken die uitgeprobeerd wordt. Hulpvragers kunnen er altijd voor kiezen om hier niet aan mee te werken en het proces via Porthos te laten verlopen conform de oorspronkelijke situatie.

Pilot start wijknetwerken in Middelburg-Zuid en Dauwendaele
Het college wil ook zo snel mogelijk starten met de wijknetwerken. Ze wil dit in 2018 doen met een pilot in twee wijken: Middelburg-Zuid en Dauwendaele. Actieve bewoners en vertegenwoordigers van bijvoorbeeld scholen, verenigingen en de SWM leren elkaar beter kennen en weten elkaar gemakkelijker te vinden. Hierdoor worden problemen rondom personen sneller gesignaleerd en vrijwillige inzet en ondersteuning vlotter ingezet.

Middelburgse aanpak past binnen Walcherse procesafspraken
De Middelburgse vorm van het ophalen van praktijkervaringen past binnen de procesafspraken die de Walcherse colleges onlangs met elkaar hebben gemaakt. Middelburg zal de ervaringen inbrengen in de gezamenlijke evaluatie. De Middelburgse gemeenteraad neemt over het voorstel in december een besluit. Het college wil meteen in januari starten.