Middelburg huisvest alle vergunninghouders

Waar de gemeente Middelburg het jaar 2017 inging met een achterstand in het huisvesten van vergunninghouders en zij bovendien voor dat jaar weer een flinke taakstelling kreeg opgelegd van het Rijk, is het gelukt om al deze 117 mensen te huisvesten.

“Ik ben er trots op dat deze asielzoekers met een verblijfsvergunning in onze gemeente woonruimte hebben gevonden en dat we deze opgave al op 11 september jongstleden hebben bereikt,” vertelt wethouder Chris Dekker met trots. “We hebben een achterstand omgezet in een voorsprong. Dit komt door een goede samenwerking met het COA, Woongoed, Woningbouwvereniging Arnemuiden, Villex en Vluchtelingenwerk. Samen hebben we hier hard aan gewerkt en met succes.”

Naar verwachting worden er de komende maanden nog enkele tientallen mensen gehuisvest door gezinshereniging en op verzoek van het COA waardoor de gemeente al een deel van haar taakstelling van 2018 invult.  

Memo aan gemeenteraad over huisvesting vergunninghouders (pdf, 96 kB). Behandeling in de commissie Maatschappelijke Zaken van 4 oktober.