Middelburg JOGG-gemeente

Met de overhandiging van een bord aan wethouder Saskia Szarafinski is Middelburg sinds 13 maart 2018 JOGG-gemeente. Met JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) werken de gemeente, publieke en private partijen samen om jongeren in de wijk op gezond gewicht te krijgen.

Dit sluit goed aan bij de gedachte van de Vitale Revolutie-Dauwendaele. Een eerste JOGG-project is het lopen van ‘the Daily Mile’: elke dag op school een kwartier (hard)lopen met kinderen om hun vitaliteit te vergroten. 13 maart loopt ambassadeur Erben Wennemars de eerste Daily Mile met kinderen van de drie Dauwendaelse basisscholen: Het Element, De Wilgenhof en de Franciscusschool.

Na Sluis is Middelburg de tweede JOGG-gemeente in Zeeland. De JOGG-aanpak richt zich op wijken waar het percentage overgewicht onder jongeren (0-19 jaar) het hoogst is. Onder de paraplu van de gemeente, werken publieke en private partijen, zoals scholen, sportclubs, huisartsen, buurtsupers en woningbouwverenigingen samen. Die samenwerking leidt tot betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en tot meer aandacht voor voeding en beweging.

Binnen de JOGG-aanpak worden activiteiten gemonitord, geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. Daarnaast wordt het proces van de aanpak zelf gemeten en natuurlijk ook de BMI van de kinderen. Bij de wetenschappelijke begeleiding en evaluatie zijn onder meer de Vrije Universiteit Amsterdam en de Hogeschool Windesheim betrokken.

The Daily Mile

The Daily Mile is een project in het kader van JOGG. Het idee is overgewaaid uit Schotland. Het idee is dat kinderen elke dag voor de lessen beginnen met een mijl, 1,6 kilometer dus, wandelen of joggen. De frisse buitenlucht en beweging zorgen voor een betere conditie en weerstand. Belangrijk bijeffect is dat kinderen zich vaak beter kunnen concentreren in de klas. De komende maanden wordt het activiteitenprogramma voor JOGG verder uitgewerkt.

De Vitale Revolutie- Dauwendaele

De Vitale Revolutie-Dauwendaele is een pilotproject van de Vitale Revolutie. Met de Vitale Revolutie wil de gemeente Middelburg een vitale omgeving realiseren voor haar inwoners. Een vitale omgeving is een omgeving waarin mensen fysiek, mentaal-emotioneel, sociaal en financieel in balans zijn. Ook hebben ze een duidelijk doel in hun leven. Uit onderzoek blijkt dat als deze vijf punten in balans zijn, mensen gezonder en gelukkiger zijn. Gezonde en gelukkige mensen hebben minder zorg nodig en kosten de samenleving dus minder geld. Met de Vitale Revolutie wil de gemeente Middelburg ook andere gemeenten in Zeeland en daarbuiten inspireren. Dat doet ze door partijen samen te brengen en kennisuitwisseling te stimuleren.