Maatregelen in verband met corona

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen rond de bestrijding van het coronavirus, gelden nu de volgende maatregelen met betrekking tot onze dienstverlening en onze stad.

De maatregelen in verband met het coronavirus raken ons allemaal. De gemeente Middelburg beseft dat het veel van iedereen vraagt. We zijn er dan ook heel blij mee om te merken dat er veel begrip en medewerking is in onze gemeente. We krijgen ook vragen. We proberen antwoorden te zoeken en te geven waar dat kan, maar we hebben ze niet altijd al paraat. Sommige antwoorden stemmen we eerst landelijk of regionaal af. We vragen ook hiervoor uw begrip.

Dienstverlening stadskantoor en Waldammeweg in afgeslankte vorm

We werken vanaf nu alleen nog via telefonische afspraak, tel. (0118) 67 50 00. Reeds gemaakte afspraken gaan zonder tegenbericht gewoon door. Online afspraak maken is even niet meer mogelijk. In telefonisch overleg wordt gekeken of een afspraak noodzakelijk is of dat er een andere oplossing mogelijk is. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van onze online dienstverlening. Deze maatregel geldt voor zowel het stadskantoor als de gemeentelijke locatie aan de Waldammeweg.

Betalen met pin

In het stadskantoor kan alleen nog met pin worden betaald voor de noodzakelijke dienstverlening.

Begraven en cremeren

In lijn met de landelijke maatregel is begraven en cremeren alleen nog in besloten kring mogelijk. Maximaal 30 personen en er is geen catering meer mogelijk.

Huwelijken

Trouwen (in afgeslankte vorm) blijft vooralsnog mogelijk voor de afspraken die hiervoor al staan en binnen de richtlijnen die landelijk gelden. We bieden de mogelijkheid om gratis te annuleren.

Warenmarkt

De warenmarkt in Middelburg gaat door. Wel staan er alleen kramen met voedingsmiddelen.

Cruiseschepen

Cruiseschepen zijn welkom om aan te leggen aan de kade, maar passagiers en personeel blijven op het schip.

Geen gemeentelijke accommodatie huren

De gemeente heeft een aantal sport- en welzijnslocaties beschikbaar die via Makelpunt Walcheren kunnen worden gereserveerd voor vergaderingen of andere bijeenkomsten. Het is momenteel niet mogelijk zo’n gemeentelijke accommodatie te huren.

Oud papier wordt voorlopig niet huis-aan-huis opgehaald

We vragen u om oud papier op te sparen als dat kan. Daarnaast zijn er diverse locaties waar u het oud papier tijdelijk naartoe kunt brengen.