Langdurige droogte

Door de langdurige droogte zijn de natuur- en duingebieden kurkdroog. Zeeland Veilig geeft advies om brand te voorkomen.

Sinds 28 juni geldt een verhoogd risico (fase 2) op natuurbranden in Zeeland. Afgelopen weekend was er op twee plaatsen brand in de natuur, op een dijk bij Hoek en in de duinen bij Vlissingen. Gelukkig liep het goed af. Met deze droogte verspreidt brand zich razendsnel.

  • In natuurgebieden mag je geen open vuur stoken. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan, net als in de natuur koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten.
  • Ga ervan uit dat de eventueel verleende ontheffing voor stookverboden niet meer geldig is; zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende instantie (gemeente of provincie).
  • Wees alert op verdachte situaties en meldt die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto's/film te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als je een situatie niet vertrouwt.
  • Houd op je verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.
  • Denk eraan, dat je niet overal in de natuur goed bereik hebt met je mobiele telefoon.
  • Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer je auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.
  • Neem eventueel een topografische kaart / GPS / wandel App mee als je op stap gaat in de natuur. 

Meer informatie