Kappen en compensatie beplanting project HZ

Voor de sloop van een deel van de HZ University of Applied Sciences en de bouw van het nieuw Joint Research Centre is het noodzakelijk bomen en bosschages te kappen aan de zijde Poelendaelesingel.

Compensatie vindt plaats in de directe omgeving in volgend plantseizoen (november 2020 - april 2021). Hierbij wordt nu gedacht aan (her)inrichting van de middenberm Het Groene Woud en nieuw groen in de middenberm Poelendaelesingel.

Het kappen wordt juist in deze periode uitgevoerd voordat het broedseizoen voor vogels aanbreekt.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer D.J.B. Sakko via telefoonnummer (0118) 67 52 12.

Kaart bomen HZ