Inzameling oud papier hervat

Nu de coronamaatregelen landelijk en regionaal versoepeld worden, wordt de huis-aan-huisinzameling van oud papier in de gemeente Middelburg in juni weer opgestart volgens de afvalkalender. Dat geldt voor alle wijken en kernen, behalve Nieuw Middelburg, Ramsburg en de Stromenwijk. Hier start de huis-aan-huisinzameling weer vanaf september.

De actuele inzameldata en tijdelijke papiercontainers per wijk zijn te vinden op www.middelburg.nl/oudpapier

Let op: in de zomermaanden is er als gebruikelijk geen huis-aan-huisinzameling van oud papier.

Papiercontainers

De tijdelijke papiercontainers verdwijnen zodra in die wijk de huis-aan-huisinzameling weer van start gaat. Voor de inwoners van de binnenstad en Dauwendaele, waar geen huis-aan-huis inzameling is, verandert er niets. De ondergrondse containers in die wijken blijven voor hen beschikbaar.

Coronavirus

Sinds eind maart wordt er in de gemeente Middelburg geen oud papier meer huis-aan-huis ingezameld. Dit in verband met het gevaar voor de vrijwillige inzamelaars op besmetting met of verspreiding van het coronavirus. Aan de inwoners werd gevraagd om het oud papier tijdelijk thuis op te sparen, of te brengen naar een tijdelijke inzamelcontainer in de wijk.

De inzamelaars van oud papier leven de regels na die besmetting of verspreiding van het coronavirus voorkomen.