Inwonersonderzoek naar sociale impact van toerisme

Kenniscentrum Kusttoerisme gaat in samenwerking met ZB | Planbureau onderzoek doen naar de sociale impact van toerisme.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Zeeland en wordt gefaciliteerd door de deelnemende Zeeuwse gemeenten.

Het onderzoek beoogt inzicht te geven in de mate waarin de Zeeuwse inwoners het toerisme steunen en welke factoren daarbij een bepalende rol spelen.
Met het oog op een goede onderbouwing van beleid en het (politieke) draagvlak voor toerisme in de samenleving is het belangrijk dat de impact van toerisme beter in beeld wordt gebracht. De resultaten van het onderzoek zijn daarom belangrijk voor de toekomstige ontwikkeling van toerisme, zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau.

Het inwonersonderzoek vindt in Middelburg nog deze maand plaats.