Integrale controle op bedrijventerrein Arnestein

Donderdag 11 april 2019 vond de vierde integrale controle plaats op het bedrijventerrein Arnestein in Middelburg. Gemeente Middelburg, Politie, Belastingdienst, RUD Zeeland, Orionis, het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit en het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit voerden de controle gezamenlijk uit.

Tijdens de controle zijn 6 bedrijven/locaties bezocht. Er zijn overtredingen geconstateerd en zaken die nader onderzoek vragen. Het ging onder meer om:

  • kleinere en grotere overtredingen van de milieuwetgeving bij 5 bedrijven;
  • aanleidingen voor nader onderzoek door de Belastingdienst bij 3 bedrijven;
  • aanhouding van 1 persoon voor het bezit van pepperspray (bezit is strafbaar);
  • 14 uitgeschreven bekeuringen voor verkeersovertredingen.

Verder heeft de controle veel informatie opgeleverd die kan worden gebruikt voor volgende controles.

Doel van de controle

Doel van de controle was te komen tot een betere naleving van de geldende wet- en regelgeving en aanpakken van misstanden (ondermijning). Het uiteindelijke doel is te komen tot een bedrijventerrein waar (ondermijnende) criminaliteit zo veel mogelijk is uitgesloten en waar sprake is van naleving van de geldende wet- en regelgeving.
Deze controle en voorgaande controles hebben aangetoond dat strengere handhaving noodzakelijk is. “Met de acties willen we bereiken dat Arnestein een gezond bedrijventerrein blijft. Wij gunnen eerlijke bedrijven alle ruimte om te ondernemen op een plek waar ze met trots klanten en gasten kunnen ontvangen. We willen daarom voorkomen dat Arnestein een slechte naam krijgt. Dat willen we niet voor de ondernemers, maar ook niet voor de rest van Middelburg. Daar heeft iedereen last van. “, aldus burgemeester Harald Bergmann.

Ook deze controle was ingepland op basis van gegevens bij alle betrokken instanties en als gevolg van de afspraak tussen overheden vaker van dit soort gezamenlijke controles te doen. Gezien het resultaat van eerder gehouden controles is de kans groot dat er de komende tijd nog meer controles plaatsvinden op Arnestein.

Waarop is gecontroleerd?

De gemeente heeft controles uitgevoerd op het gebied van bestemmingsplan, milieu- en bouwregelgeving en uitkeringsfraude. Ook werd gecontroleerd op foutief geparkeerde voertuigen. De RUD Zeeland heeft gekeken naar de naleving van de milieuwetgeving. De Belastingdienst controleerde op administratieve verplichtingen zoals bewaar-, informatie- en factureringsplicht. Orionis Walcheren heeft gekeken naar de naleving van de Participatiewet. Tot slot hebben het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit en het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit gecontroleerd op de aanwezigheid van gestolen voertuigen of onderdelen. De politie was er vooral voor de veiligheid van de medewerkers aan de controle en heeft gelet op signalen van ondermijning en eventuele strafbare feiten. Daarnaast hebben ze het in- en uitgaande verkeer van Arnestein gecontroleerd.