Integrale controle op Arnestein

Dinsdag 27 november vond de derde integrale controle van dit jaar plaats op het bedrijventerrein Arnestein in Middelburg. Gemeente Middelburg, Politie, Belastingdienst, RUD Zeeland, Orionis, het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit en het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit voerden de controle gezamenlijk uit.

Doel van de controle was te komen tot een betere naleving van de geldende wet- en regelgeving en aanpakken van misstanden (ondermijning). Het uiteindelijke doel is te komen tot een bedrijventerrein waar (ondermijnende) criminaliteit zo veel mogelijk is uitgesloten en waar sprake is van naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Deze controle en voorgaande controles hebben aangetoond dat strengere handhaving noodzakelijk is. “Met de acties willen we bereiken dat Arnestein een gezond bedrijventerrein blijft. Wij gunnen eerlijke bedrijven alle ruimte om te ondernemen op een plek waar ze met trots klanten en gasten kunnen ontvangen. We willen daarom voorkomen dat Arnestein een slechte naam krijgt. Dat willen we niet voor de ondernemers, maar ook niet voor de rest van Middelburg. Daar heeft iedereen last van. “, aldus burgemeester Harald Bergmann.

Gezien het resultaat van eerder gehouden controles is het mogelijk dat er de komende tijd nog meer controles plaatsvinden op Arnestein.

Resultaat controle

Tijdens de controle zijn een zevental bedrijven onderzocht. Er zijn overtredingen geconstateerd en zaken die nader onderzoek vragen. Het ging onder meer om:  

  • diverse overtredingen van de milieuwetgeving;
  • 5 zaken die nader onderzoek vragen van de Belastingdienst;
  • 1 persoon die zwart werkte en daardoor wordt gekort op de uitkering;
  • 1 persoon die is aangehouden voor afname DNA  (veroordeelden van bepaalde misdrijven zijn hiertoe verplicht, meer informatie hierover: https://www.om.nl/onderwerpen/dna-onderzoek/vraag-antwoord-dna/);
  • 2 motorblokken die in beslag zijn genomen voor nader onderzoek (mogelijk afkomstig van diefstal)
  • 22 bekeuringen voor verkeersovertredingen op Arnestein
  • 1 nader onderzoek van een stroomaansluiting;
  • een aantal voertuigen die niet langs de openbare weg mochten staan, is verwijderd met een waarschuwing dat er een bekeuring volgt bij herhaling;

Waarop is gecontroleerd?

De gemeente heeft controles uitgevoerd op het gebied van bestemmingsplan, milieu- en bouwregelgeving en uitkeringsfraude. Ook werd gecontroleerd op foutief geparkeerde voertuigen. De RUD Zeeland heeft gekeken naar de naleving van de milieuwetgeving. De Belastingdienst controleerde op administratieve verplichtingen zoals bewaar-, informatie- en factureringsplicht. Orionis Walcheren heeft gekeken naar de naleving van de Participatiewet. Tot slot hebben het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit en het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit gecontroleerd op de aanwezigheid van gestolen voertuigen of onderdelen. De politie was er vooral voor de veiligheid van de medewerkers aan de controle en heeft gelet op signalen van ondermijning en eventuele strafbare feiten. Daarnaast hebben ze het in- en uitgaande verkeer van Arnestein gecontroleerd.